ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่

    ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ข่าวสารทางราชการ

    ข่าวสารทางราชการ