รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภาที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ หอประวัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภา ซึ่งได้แก่สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ และสำนักศิลปกรรม ที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล ในการนี้ ผู้แทนของสำนัก ได้แก่ ประธานสำนักและเลขานุการสำนัก ทั้ง ๓ สำนัก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมประชุมด้วย

IMG_9363 IMG_9367 IMG_9377 IMG_9384 IMG_9388 IMG_9391 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9401 IMG_9406

ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน ขอเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

S__24731652

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณะของ รศ.ZHU MENG ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน พร้อมด้วย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่สนใจและเดินทางมาประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายภาษาของประเทศไทย และความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหายุทธศาสตร์ จึงถือโอกาสขอเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนังราชวรวิหาร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนังราชวรวิหาร ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖, ๒๐๐๖, ๒๐๐๙, ๒๐๒๕

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ถวายผ้าพระกฐินปี61

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่  ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเฮอริเทจ กริลล์ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง, บ้าน รศ. ดร.ทรงพันธ์ วรรณมาศ, พิพิธภัณฑ์เล่นได้ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่าแดด, วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน, กลุ่มหัตถกรรมทอตุง อำเภอเชียงแสน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

เชิญชมรายการการ์ตูนแอนิเมชัน “แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย”

ขอเชิญชมรายการการ์ตูนแอนิเมชัน “แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 10.55-11.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

1 2 3

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://catchup.thaipbs.or.th/play/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/588253-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Cleaning Day “

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดย นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ” Big Cleaning Day ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณลานพระราชวังดุสิตให้มีความสวยงาม น่ามอง น่าอยู่ น่าอาศัย

IMG_8494 IMG_8505 IMG_8510 IMG_8518 IMG_8534 IMG_8544 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8564 IMG_8575 IMG_8584 IMG_8600