เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

Banner(2)-01 (1)

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงก์ http://gg.gg/lezdv

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน) ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

20200813133956_001

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ (๒ มิ.ย. ๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_7496 IMG_7506 IMG_7523 IMG_7540 IMG_7545 IMG_7563 IMG_7569 IMG_7574 IMG_7580 IMG_7585 IMG_7589 IMG_7595 IMG_7607 IMG_7609 IMG_7624 IMG_7653 IMG_7655 IMG_7662

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้สำนักงานราชบัณฑิต สู้ภัยโควิด-๑๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม  ๔๐๓  ชั้น  ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  ในโอกาสที่เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน  ๓,๕๐๐  ชิ้น ให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ในการนี้ ศ. ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร ได้มอบเงินให้แก่สภาสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

1 2 4 5 6 7 8 9 10