เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ โดยมีคณะกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าประกวดและครูฝึกสอนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิรัชญา สาริยา โรงเรียนบ้านใหม่ จังหวัดลำปาง ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงสมิตา งามแท้ โรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลำปาง ได้รับเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายนพเก้า ขับผาบ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ จังหวัดลำปาง ได้รับเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกิรณา ลี บ้านเรียนกิรณา จังหวัดเชียงใหม่ เด็กหญิงกุมภาภักดิ์ ขัดสุทะ โรงรียนบ้านตีนเป็ด จังหวัดเชียงราย เด็กชายชนะวิน อินคำเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง เด็กหญิงเนตรนภา แย้มทัต โรงเรียนบ้านแม่อาง จังหวัดลำปาง เด็กหญิงปรียาภัทร แสนสุข โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่ เด็กชายพีรวัชญ์ จันทรา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เด็กหญิงฟ้าใส จันทะมา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

_MDI2926 _MDI3431 3 4 6 8 9 10