ผู้รวบรวม  นางจำเรียง  จันทรประภา  นักวรรณศิลป์ ๗ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง

ผู้ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด   นางนฤมล  นุชวานิช   นักวรรณศิลป์ ๖ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง

Bering Sea ทะเลเบริง
Sea of Okhotsk ทะเลโอค็อตสค์
Sea of Japan ทะเลญี่ปุ่น
Yellow Sea, or Huang Hai ทะเลเหลือง, หรือทะเลหวางไห่
China Sea ทะเลจีน
East China Sea, or Eastern Sea, or Tung Hai ทะเลจีนตะวันออก, หรือทะเลถงไห่
South China Sea, or Nan Hai ทะเลจีนใต้, หรือทะเลหนานไห่
Inland Sea ทะเลอินแลนด์
Philippine Sea ทะเลฟิลิปปิน
Sulu Sea ทะเลซูลู
Celebes Sea ทะเลเซเลเบส
Mindanao Sea ทะเลมินดาเนา
Molucca Sea ทะเลโมลุกกะ
Ceram Sea ทะเลเซร์ม
Banda Sea ทะเลบันดา
Java Sea ทะเลชวา
Flores Sea ทะเลฟลอเรส
Timor Sea ทะเลติมอร์
Arafura Sea ทะเลอาราฟูรา
Coral Sea ทะเลคอรัล
Tasman Sea ทะเลแทสมัน
Ross Sea ทะเลรอสซี
Andaman Sea      ทะเลอันดามัน
 Arabian Sea  ทะเลอาหรับ
 Red Sea  ทะเลแดง
Norwegian Sea                   ทะเลนอร์วีเจียน
 North Sea  ทะเลเหนือ
 Irish Sea  ทะเลไอริช
 Baltic Sea  ทะเลบอลติก
 Mediterranean Sea  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 
 Adriatic Sea  ทะเลเอเดรียติก
 Ionian Sea  ทะเลไอโอเนียน
 Tyrhenian Sea  ทะเลติร์เรเนียน
 Sicilian Sea  ทะเลซิซิเลียน
 Ligurian Sea  ทะเลลิกูเรียน
 Sea of Marmara  ทะเลมาร์มะรา
 Black Sea  ทะเลดำ
 Sea of Azov  ทะเลอะซอฟ
 Caribbean Sea  ทะเลแคริบเบียน
 Scoia Sea  ทะเลสโกเชีย
 Weddell Sea  ทะเลเวดเดลล์

Barents Sea                       ทะเลแบเร็นตส์
 White Sea  ทะเลขาว
 Kara Sea  ทะเลคารา
 Laptev Sea  ทะเลแลปทิฟ
 East Siberian Sea  ทะเลไซบีเรียนตะวันออก
 Chuckchee Sea; Chuckchi Sea  ทะเลชุกชี
 Beaufort Sea  ทะเลโบฟอร์ต
 Greenland Sea  ทะเลกรีนแลนด์

 

Aegean Sea ทะเลอีเจียน                                           
Caspian Sea                                                                       ทะเลแคสเปียน                               
Aral Sea ทะเลอารัล
Dead Se ทะเลเดดซี
Sea of Tiberias, or Sea of Galilee ทะเลไทบิรีอัส, หรือทะเลแกลิลี