วันนี้ (๒ มิ.ย. ๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_7496 IMG_7506 IMG_7523 IMG_7540 IMG_7545 IMG_7563 IMG_7569 IMG_7574 IMG_7580 IMG_7585 IMG_7589 IMG_7595 IMG_7607 IMG_7609 IMG_7624 IMG_7653 IMG_7655 IMG_7662