โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง “การสืบสานภาษา วรรณกรรม และศิลปะอีสาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก สกลนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง “การสืบสานภาษา วรรณกรรม และศิลปะอีสาน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการอภิปรายเรื่อง “การสืบสานภาษาและวรรณกรรมอีสาน” วิทยากร ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก และรองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก และมีการอภิปรายเรื่อง “การสืบสานศิลปะอีสาน” วิทยากรได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต และดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต

27066837_1738415036216584_1156709585102847132_n27073216_1738412762883478_982472769944610397_n26907607_1738414572883297_5170771299282723036_n

IMG_0128 IMG_0133 IMG_0145

26907568_1738414819549939_2452513453304384813_n 26908109_1738414619549959_287313888881382593_n 26991797_1738415032883251_2449110324385887934_n

26992162_1738415042883250_2746027209535936860_n 26992659_1738414822883272_7076209508249887758_n 27459589_1738414816216606_4301299763617644987_n

 

คณะผุู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอพร ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๑

IMG_9838 IMG_9839 IMG_9860

วันนี้ (๔ ม.ค. ๖๑) เวลา ๙.๓๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผุู้อำนวยการกองศิลปกรรม และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปเข้าพบขอพร ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

226984 226989

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง ภายในพระบรมมหาราชวัง นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานของราชบัณฑิตยสภา

IMG_9746 IMG_9749 IMG_9758

วันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของราชบัณฑิตแห่งราชบัณฑิตยสภา ในประเด็นต่าง ๆ ที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยองค์ความรู้แห่งปราชญ์ในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยุติแห่งองค์ความรู้ทางวิชาการของสังคมและของประเทศ  โดยมี ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา  นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และคณะราชบัณฑิต  พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับ

IMG_9621 IMG_9628 IMG_9646

IMG_9649 IMG_9650 IMG_9651

IMG_9653 IMG_9660 IMG_9684

IMG_9693 IMG_9697 IMG_9703

IMG_9706 IMG_9708 IMG_9711

IMG_9714 IMG_9715 IMG_9717

IMG_9723 IMG_9733 IMG_9762

IMG_9765 IMG_9776 IMG_9778

IMG_9782 IMG_9752 IMG_9756

 

โครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

IMG_9587 IMG_9513 IMG_9518

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ประธานเปิดประชุมโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในงานฯ ภาคเช้า มีการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก คุณพร้อมรับมือหรือไม่ โดย นายสัญญา  บัณฑิตลักษณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และภาคบ่าย มีการบรรยายเรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา : ปัญหาและการแก้ไข โดย นายกฤษฎา  บุณยสมิต อธิบดีวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

IMG_9505 IMG_9507 IMG_9509

IMG_9510 IMG_9533 IMG_9612

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

รายชื่อดังไฟล์แนบ (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อโรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียน