ประกาศเลื่อนการจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019: C-19) ในประเทศไทย  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเลื่อนการจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งเดิมกำหนดจัดใน“วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓” ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายลงและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะจัดงานได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เลื่อนการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและป้องกันการแพร่กระจายจากไวรัส COVID 19 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอเลื่อนการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ ที่กำหนดจัด ณ ห้องวังธารา โรงแรมดิ อิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖-วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน และคาดว่าจะเริ่มการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วยังคงให้สิทธิ์ในการเข้าอบรมในช่วงเวลาที่จะกำหนดใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การประชุมเพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยนางดวงตา ตันโช เลขาธิกาารราชบัณฑิตยสภา และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุมเพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ซึ่งจะเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

IMG_5202 IMG_5205 IMG_5209 IMG_5210 IMG_5213 IMG_5214 IMG_5215

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นผู้แทนนำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสดังกล่าวร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 5_1_191206_0001 วันที่ 5_1_191206_0002 วันที่ 5_1_191206_0003 วันที่ 5_1_191206_0005 วันที่ 5_2_191206_0001 วันที่ 5_2_191206_0002 วันที่ 5_2_191206_0004 วันที่ 5_2_191206_0006

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินน้อมนำไปถวายวัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกลศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานน้อมนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนข้าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

 1 2 3 4 5 6 7 8 9