เปิดรับสมัครครูอาจารย์ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคกลาง)

เปิดรับสมัครครูอาจารย์ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๒๐๐ คน (๑ โรงเรียนสมัคร ๒ คน) เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคกลาง) ซึ่งจะจัด ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๗-วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทาง legacy.orst.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง และนางปัญจมา สุดสวาท โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๕ และ ๓๐๐๔

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

เชิญร่วมงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในงานนี้มีนักแสดง ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์/บริษัทที่ส่งนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ตลอดจนนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับรางวัลด้วย จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
1111

โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๑๓–๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี และการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง) โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวันที่ ๒ เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ โรงแรมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0025

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0084

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0088

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0102

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0136

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0219

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0238

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0270

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0276

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0281

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0283

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0299

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0302

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0318

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0345

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0346

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0377

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0419

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0433

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0443

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0451

โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ)

ขอเชิญครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ) วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โครงการอบรมครูภาษาไทย จังหวัดแพร่

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม