นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำและคูคลอง

IMG_1006 IMG_1009 IMG_1007 IMG_1008

นายกรัฐมนตรีเดินทางมาพัก ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และกิจกรรม “Bike UnAiRak”

วันนี้ (๙ ธ.ค. ๖๑) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา รัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง เดินทางมาพัก ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และกิจกรรม “Bike UnAiRak” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนชุดปั่นจักรยาน ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับ
31edb0ec5ec52afcb4bccb6c7b13d684a0cc4a4

IMG_3120

IMG_3127

IMG_3101

IMG_3006

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป. ๔ ถึง ป. ๖ เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป. ๔ ถึง ป. ๖ เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการประกวดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”

ใบสมัครเข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และประชาชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
IMG_2402

IMG_2535

IMG_2544

IMG_2546

IMG_2550

IMG_2551

IMG_2564

IMG_2574

IMG_2579

IMG_2584

IMG_2585

IMG_2616

IMG_2623

IMG_2654

IMG_2657

IMG_2714

IMG_2732

IMG_2735

IMG_2745

IMG_2764

ราชบัณฑิตยสภา มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

นายกราชบัณฑิตยสภา มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ทีมกิตติมศักดิ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในนามของราชบัณฑิตยสภา
IMG_2374

ใบเสร็จสภาสังคมสงเคราะห์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ณ พื้นที่จังหวัดแพร่และพะเยา

1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘-วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการราช-บัณฑิตยสภามอบหมายให้นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภานำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี

กิจกรรมของคณะฯ ประกอบด้วย จัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาและเยี่ยมชมโครงการจักรยานน้ำเพื่อการท่องเที่ยวที่กองทุนหมู่บ้านโป่งศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่, จัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และเยี่ยมชมโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ (เมล่อน) ที่กองทุนหมู่บ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ กองทุนชุมชนเมือง วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา