การประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และนายอภิเดช บุญสงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนของหน่วยงานในกำกับ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวการบูรณาการความร่วมมือกันต่อไป

112623 112641112618

ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ”

1 2-1

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๙ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวในเวลา ๑๐.๑๐ น.

3 4

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องอุบลฉัตร โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ณ ๑. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ๒. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ ๓. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค  (๒๗-๒๙ เม.ย. ๖๑)

IMG_4895 IMG_4913 IMG_4923 IMG_4980 IMG_4988 IMG_5023 IMG_5027 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5151 IMG_5163 IMG_5209 IMG_5269 IMG_5301 IMG_5379

งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๒

IMG_3213 IMG_3226 IMG_3228 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3237 IMG_3240 IMG_3243 IMG_3246 IMG_3249IMG_3258 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3266 IMG_3270 IMG_3273

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๒  ซึ่งวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภาตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี ในงานมีการจัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  พร้อมนี้ในงานยังจัดพิธีทางศาสนาและถวายเพลพระสงฆ์  จำนวน ๙ รูป และจัดพิธีแสดงความยินดีต่อราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙,  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งในช่วงเวลาเดียวกัน และมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิต และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกด้วย

IMG_3385 IMG_3394 IMG_3395 IMG_3396 IMG_3420 IMG_3433 IMG_3438 IMG_3440 IMG_3528 IMG_3546 IMG_3560 IMG_3566 IMG_3571 IMG_3575 IMG_3596 IMG_3600 IMG_3618

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

_1040743 _1040687_1040707

เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเวียงผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมบ้านขามแดง วัดปงยางคก วัดพระธาตุดอนเต้า วัดปงสนุก วัดไหล่หินหลวง และวัดพระธาตุลำปางหลวง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

_1040515 _1040540 _1040549 _1040616 _1040667 _1040676 _1040689 _1040692 _1040699 _1040892 _1040918 _1040954 _1040991 _1050005 _1050044