กรด

          คำว่า กรด ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า acid  ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า  acidus (อ่านว่า อะ -ซิ-ดุ๊ส) แปลว่า เปรี้ยว หรือ คม.  กรด เป็นคำเรียกสารที่มีรสเปรี้ยวและสามารถกัดกร่อนสิ่งต่าง ๆ ทำให้มีรูปเปลี่ยนไป ตัวอย่างกรดที่รู้จักกันทั่วไป คือ กรดน้ำส้ม กรดมะนาว  กรดกำมะถัน   กรดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ กรดอินทรีย์ (organic acid)   และกรดอนินทรีย์ (inorganic acid).  กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิต  เช่น กรดน้ำส้ม  กรดผลไม้  กรดอะมิโนกรดอนินทรีย์ เป็นกรดที่สังเคราะห์ขึ้นจากแร่ธาตุ เช่น  กรดไนตริก   กรดไฮโดรคลอริก  กรดกำมะถัน 

          น้ำกรด หมายถึงของเหลวที่มีกรดเป็นส่วนประสม เช่น ผู้หญิงคนนั้นโดนสาดน้ำกรดจนหน้าตาเสียโฉม.  ฝนกรด หมายถึงฝนที่มีค่าความเป็นกรดสูงเนื่องจากมีก๊าซโลหะบางชนิดปนอยู่  เช่น ฝนกรดเป็นพิษต่อพืชโดยตรง พืชที่ถูกฝนกรดจะไหม้เป็นแผลและตาย

          คำว่า กรด ปรากฏในคำว่า  ลมกรด  หมายถึง กระแสลมแรงจัดในบรรยากาศชั้นบน คำว่า ลมกรด  มักใช้ในความเปรียบกับการวิ่งเร็วหรือนักวิ่งเร็ว เช่น ทีมลมกรดไทยวิ่งแข่งชนะที่หนึ่งตามคาด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.