“กระ” และ “กะ”

          ท่านผู้อ่านเคยประสบกับปัญหานี้หรือไม่คะ เมื่อจะเขียนสั่งอาหาร  มักจะสับสนกับการสะกดชื่ออาหารบางชนิด ซึ่งเรามักจะพบปัญหาที่เกี่ยวกับการสะกดคำที่เกี่ยวกับ “กระ” และ “กะ” กันเป็นประจำ  เช่น คำว่า ผัดกะเพรา เราจะเขียนว่า ผัดกะเพรา ผัดกระเพา  หรือ ผัดกระเพรา กันแน่ วันนี้เราจะมาไขปัญหานี้กันค่ะ

          คำว่า “กะเพรา” ที่ถูกต้องเขียนดังนี้  “กะเพรา”  ในหนังสือ “การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ให้ความหมายของคำว่า กะเพรา ไว้ดังนี้ กะเพรา เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimumtenuiflorum  ในวงศ์ Labiatae มีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร  พันธุ์ที่กิ่งและก้านใบสีเขียวอมแดงเรียก กะเพราแดง ใช้ทำยาได้  ส่วนชื่ออาหารยอดนิยมที่มักใช้สับสนกันระหว่าง “กระเพาะปลา” กับ “กะเพาะปลา” ที่ถูกต้องแล้วเราสะกดว่า “กระเพาะปลา” ซึ่งเป็นชื่ออาหารคาวแบบจีนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยถุงลมปลา  เนื้อไก่  เลือดหมู เป็นต้น  คำที่มักใช้สับสนกันอีกคำหนึ่งคือ คำว่า “กะพง” และ “กระพง”  การเขียนที่ถูกต้องแล้วเราใช้ว่า “กะพง”  กะพง มีหลายความหมาย ความหมายที่ ๑ เป็นชื่อปลาหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวหนา แบนเล็กน้อย หัวโตลาดลงมาจากด้านหลัง ตาค่อนข้างโต ปากกว้าง เช่น กะพงแดง กะพงขาว กะพงลาย ความหมายที่ ๒ เป็นชื่อหอยทะเลกาบคู่ มีลักษณะเปลือกบางยาวรี สีเขียว มีลายเป็นเส้นสีน้ำตาล ความหมายที่ ๓ เป็นชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชอบขึ้นริมน้ำ โคนต้นเป็นพอนแผ่กว้าง เปลือกสีเทาหรือเทาแกมน้ำตาลเลื่อมเป็นใบใน  เนื้อไม้อ่อนเบา

          เมื่อได้ทราบการสะกดที่ถูกต้องของชื่ออาหารแต่ละชนิดแล้ว  การเขียนสั่งอาหารครั้งต่อไปของผู้อ่านก็จะไม่สับสนแล้วค่ะ  นอกจากนี้ ยังมีการใช้ “กระ” และ “กะ” อีกหลายคำที่ยังมีการใช้สับสนอยู่ ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอคำที่น่าสนใจอีกในบทความครั้งหน้า

         อิสริยา  เลาหตีรานนท์