กว๊าน

          ที่จังหวัดพะเยาในภาคเหนือมีบึงขนาดใหญ่มาก เรียกชื่อว่า กว๊านพะเยา หลายคนอาจสงสัยคำว่า กว๊าน มาจากที่ใด เพราะในประเทศไทย เราเรียกแหล่งน้ำตามธรรมชาติว่า บึง หรือ หนอง เป็นส่วนใหญ่มีเฉพาะที่จังหวัดพะเยาเพียงแห่งเดียวที่เรียกว่า กว๊าน สันนิษฐานว่า คำนี้น่าจะเพี้ยนมาจากคำในภาษามอญ เขียนว่า กฺวิกฺ อ่านว่า เกฺวิ๊ยฺจ ซึ่งแปลว่า หนองน้ำ เนื่องจากในภาคเหนือเคยได้รับอิทธิพลจากมอญและพม่าอยู่มาก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.