กากะเยีย

          กากะเยีย เป็นคำที่คนไทยในสมัยก่อนเรียกเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางคัมภีร์ใบลานเมื่อต้องการอ่านคัมภีร์นั้น.

          กากะเยีย ทำด้วยไม้กลึงให้กลมขนาดเส้นรอบวงประมาณ ๔-๗ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร. กากะเยีย ๑ ตัว ใช้ไม้ดังกล่าว ๘ อัน. ไม้แต่ละอันเจาะรูที่ตรงกลางและที่ปลายไม้. ใช้เชือกร้อยในลักษณะที่ทำให้ไม้ทั้ง ๘ อันตั้งเป็นฐานสำหรับวางใบลานได้.  กากะเยีย ก็คือ ขาตั้งสำหรับวางใบลานในเวลาอ่าน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.