กายภาพบำบัด

          กายภาพบำบัด ประกอบด้วยคำว่า กายภาพ กับคำว่า บำบัด. กายภาพ มีความหมายอย่างหนึ่งว่า สภาพร่างกาย. บำบัด หมายถึง ทำให้หาย ทำให้ทุเลาลง. 

          กายภาพบำบัด ใช้หมายถึงการรักษาโรคโดยอาศัยวิธีการบริหารหรือกระตุ้นทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การนวด การใช้กระแสไฟฟ้า กระแสน้ำ ความร้อน หรือการฉายรังสี เพื่อบำบัดหรือแก้ไขอาการผิดปรกติของร่างกาย หรือเพิ่มพลังฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ร่างกาย. คำว่า กายภาพบำบัด ภาษาอังกฤษใช้ว่า physical therapy. ผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค เรียกว่า นักกายภาพบำบัด เช่น ทีมฟุตบอลมีนักกายภาพบำบัดประจำทีม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.