กีฬาพาราลิมปิก

          คำว่า พาราลิมปิก เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยคำเติมหน้า para- (อ่านว่า พา-รา) หมายถึง ใกล้ ข้าง ๆ คล้าย ๆ  กับหน่วยคำ lympic ซึ่งตัดมาจาก Olympic.     

          พาราลิมปิก เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ จากทั่วโลก  จัดเป็นประจำทุก ๔ ปี   หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลงแล้ว ประเทศเจ้าภาพก็จะจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วย ผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก  คือคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล  แนวคิดการจัดกีฬาพาราลิมปิกพัฒนามาจากการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสมรรถภาพกายและใจของทหารผ่านศึกชาวอังกฤษ  ซึ่งต่อมาครอบคลุมทหารผ่านศึกชาติอื่นด้วย   การแข่งขันดังกล่าวนี้ต่อมากลายเป็นการแข่งขันสำหรับคนพิการทั่วไป  และเริ่มต้นอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. ๑๙๘๘ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.