กีฬาโอลิมปิก

          กีฬาโอลิมปิก เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลก  มีทั้งกีฬาฤดูร้อนและกีฬาฤดูหนาว  ปัจจุบันมีประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า ๒๐๐ ประเทศ  กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุก ๔ ปี  ในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี  ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยขุนนางชาวฝรั่งเศส ชื่อ  บารอน ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง

          คำว่า โอลิมปิก มาจากคำว่า โอลิมปัส ซึ่งเป็นชื่อภูเขาในแคว้นอีลิส อาณาจักรกรีกโบราณ  กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นครั้งแรกที่เชิงเขาโอลิมปัส ราวศตวรรษที่ ๘ ก่อนคริสตกาล   และต่อมาจัดเป็นประจำทุก ๆ ๔ ปี  โดยอนุญาตให้สตรีเข้าชมการแข่งขันได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน  กีฬาที่แข่งขันเป็นประเภทกรีฑา  ซึ่งในครั้งแรก มี ๕ ประเภท คือ วิ่ง กระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน และขว้างจักร  ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่ง ๆ จะต้องเล่นทั้ง ๕ ประเภท ผู้ชนะจะได้รับรางวัลมงกุฎที่ทำด้วยกิ่งไม้มะกอกซึ่งขึ้นอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส และได้รับเกียรติเดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐ ในฐานะตัวแทนของพระเจ้า

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.