ขันที

        คำว่า ขันที น่าจะมาจากคำภาษาเปอร์เซียว่า khasī (อ่านว่า ค็อ-ซี).   พระยาอนุมานราชธน สันนิษฐานว่าคำว่า ขันที เพี้ยนมาจากคำภาษาสันสกฤตว่า ษณฺฒ (อ่านว่า สัน-ทะ)  ขันที หมายถึง ชายที่ถูกตอน. บางประเทศทางเอเชียสมัยโบราณ ขันที มีหน้าที่ดูแลรับใช้กษัตริย์และเจ้านายผู้หญิงในเขตพระราชฐานชั้นใน ดังเช่นปรากฏในราชสำนักจีนสมัยโบราณ. ส่วนราชสำนักไทยก็มี ขันที เช่นเดียวกัน และมีปรากฏอยู่ในกฎหมายตราสามดวง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.