ขั้น-ชั้น

          ขั้น และ ชั้น มีความหมายคล้ายกัน ทั้ง ๒ คำหมายถึงสิ่งที่ลดหลั่นกัน. ขั้น หมายถึง ระดับของแต่ละชั้น เช่น ขั้นบันได. ขั้นเงินเดือน. หรือหมายถึง สิ่งที่ลดหลั่นกันตามลำดับความสัมพันธ์กัน อาทิ จากต่ำไปหาสูง จากน้อยไปหามาก จากก่อนไปหาหลัง เช่น รายได้ขั้นต่ำของข้าราชการในปัจจุบันแทบไม่พอยังชีพ. ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ฉันก็จะส่งลูกให้เรียนถึงขั้นปริญญาเอก.  สองคนนั้นโกรธกันถึงขั้นที่ลั่นวาจาว่าจะไม่มองหน้ากันอีกเลย.

          ส่วนคำว่า ชั้น หมายถึง สิ่งที่ซ้อนกันอยู่ เช่น ใส่เสื้อตั้ง ๕ ชั้นก็ยังสู้อากาศหนาวของที่นี่ไม่ได้เลย. บ้านของเขามีหลายชั้น. นอกจากนี้ คำว่า ชั้น ยังหมายถึง ระดับของสิ่งที่กำหนดขึ้นตามเกณฑ์ มีนัยของการเปรียบเทียบกัน เช่น เขาเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคาร. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย. การตัดสินของศาลชั้นต้นไม่ถือว่าเป็นที่ยุติ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.