ครือ

คำว่า ครือ เขียน ค ควาย ร เรือ สระอือ อ อ่าง มีความหมายว่า ไม่คับและไม่หลวม เช่น ฉันชอบใส่เสื้อครือตัว ไม่คับจนรู้สึกอึดอัดและไม่หลวมจนรู้สึกโพรก.  หากต้องการใส่เสื้อครือตัวกับผ้าซิ่น ควรเลือกเสื้อสั้นดีกว่าเสื้อยาว เพราะดูงามกว่า. คำว่า ครือ ยังหมายถึง พอดีช่อง พอดีทาง เช่น ช่างตัดเสื้อชอบตัดเสื้อให้ครือตัว  แต่ลัดดาชอบใส่เสื้อหลวมมากกว่า. คำว่า ครือ อาจใช้ซ้ำเป็นคำว่า ครือ ๆ ก็ได้ เช่น ช่างทำช่องไว้ให้ใส่ตู้เย็นได้ครือ ๆ. นอกจากนี้ คำว่า ครือ ใช้ว่า ครือกัน หรือ ครือ ๆ กัน ก็ได้ หมายความว่า เท่ากัน พอกัน หรือเสมอกัน เช่น นักร้องทั้งสองคนนี้เสียงดีครือกัน  ร้องเพลงเพราะทั้งคู่.   ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวคนใหม่กับคนเก่าครือกัน  แต่คนใหม่ท่าทางคล่องแคล่วกว่า.   พี่น้องคู่นี้ขยันครือ ๆ กัน.  นางงามสองคนนี้สวยครือ ๆ กัน กรรมการคงลำบากใจที่จะให้คะแนนคนใดมากกว่า.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒