คอนโด

          คอนโดหรูใจกลางเมือง  อะพาร์ตเมนต์ให้เช่าราคาถูก  ท่านคงเคยเห็นหรือเคยได้ยินข้อความโฆษณาเหล่านี้  สิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า  คอนโด  (เป็นภาษาปากที่ย่อมาจากคำว่า  คอนโดมิเนียม)  และอะพาร์ตเมนต์  นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการเติบโตของเมืองซึ่งทำให้ที่ดินหายากและมีราคาแพงขึ้น  ดังนั้น  การสร้างอาคารที่พักอาศัยจึงจำเป็นต้องมีจำนวนชั้นที่มากขึ้น  เพื่อประหยัดที่ดิน  ด้วยเหตุนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร  จึงอาศัยอยู่ในอะพาร์ตเมนต์  คอนโดมิเนียม   หรือ  แฟลต  เป็นจำนวนมาก  โดยมีทั้งที่ซื้อเป็นของตนเองหรือเช่า  แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าสิ่งก่อสร้างที่กล่าวมาทั้ง  ๓  อย่างนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร   

          คำว่า  อะพาร์ตเมนต์  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  apartment  และคำว่า  แฟลต  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  flat   ทั้ง  ๒  คำนี้มีความหมายเหมือนกันคือ  ห้องชุด  และมีลักษณะเหมือนกันคือตามปรกติประกอบด้วยห้องนอน  ห้องรับแขก  ห้องครัว  ห้องน้ำ  พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกันและรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่  สำหรับอยู่อาศัยหรือให้เช่า  แต่ต่างกันตรงที่ว่า  ภาษาอเมริกันใช้  apartment  แต่ภาษาอังกฤษใช้  flat  ซึ่งทั้ง ๒ คำนี้ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่า  ห้องอยู่อาศัย   ส่วนคำว่า  คอนโดมิเนียม  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  condominium  คำว่าคอนโดมิเนียมในภาษาอังกฤษ  เดิมหมายถึงการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ที่แบ่งซอยเป็นส่วนต่าง ๆ ให้คนต่างครอบครัวพักอยู่  ต่อมาหมายถึง  อาคารที่อยู่อาศัย  อาคารสำนักงาน  หรืออาคารอื่น  ที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง  กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ  คอนโดมิเนียมไม่ใช่ตัวอาคาร  แต่เป็นการจัดการกรรมสิทธิ์  คือ  การจัดการอาคารที่มีอยู่  ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้บัญญัติศัพท์คำ  condominium  ว่า  อาคารชุด

 ธนิดา  กิตติอดิสร