คำทักทายในภาษามาเลเซีย

          คำทักทายในภาษามาเลเซียที่ใช้ได้ทั่วไป คือ Salam Sejahtera [ซา-ลาม เซอ-จะฮ์-เตอ-รา] หมายถึง ความสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่าน เทียบได้เท่ากับคำว่า “สวัสดี” ในภาษาไทย แต่เมื่อชาวมาเลเซียรับวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ อิทธิพลของภาษาอังกฤษจึงส่งผลมาถึงคำทักทายเกิดเป็นคำทักทายตามเวลาต่าง ๆ เช่น

          Selamat pagi [เซอ-ลา-มัต ปา-กี] หมายถึง อรุณสวัสดิ์ หรือ Salam sejahtera [ซา-ลาม เซอ-จะฮ์-เตอ-รา] หรือ Salam  bahagia [ซา-ลาม บา-ฮา-เกีย] หมายถึง มีความสุขสวัสดิ์ หรือ เทียบได้เท่ากับสวัสดี” เช่นกัน

          Selamat tengah hari [เซอ-ลา-มัต เตอ-งะฮ์ ฮา-รี] หมายถึง สวัสดีตอนกลางวัน Selamat petang [เซอ-ลา-มัต เปอ-ตัง ] หมายถึง สวัสดีตอนบ่ายถึงเย็น

          Selamat malam [เซอ-ลา-มัต มา-ลัม] หมายถึง สวัสดีตอนค่ำถึงเที่ยงคืน

          คำทักทายดังกล่าวคู่สนทนาสามารถตอบรับด้วยคำทักทายชนิดเดียวกับผู้เริ่มทักทาย คือ salam sejahtera หรือ selamat pagi หรือ selamat tengah hari หรือ selamat petang หรือ selamat malam โดยผู้น้อยจะกล่าวทักทายก่อนพร้อมทั้งยื่นมือขวาไปสัมผัสมือขวาผู้ใหญ่แล้วยกกลับมาแตะที่หน้าอกตนเอง ในกรณีที่เป็นเพศเดียวกันและนับถือศาสนาอิสลาม ผู้ใหญ่ก็จะยื่นมือรับสลามเช่นเดียวกัน สลาม หมายถึง การสัมผัสมือ ถ้าเป็นต่างเพศที่มิใช่ญาติมักจะทักทายด้วยคำพูดพร้อมการค้อมศีรษะเท่านั้น ไม่ต้องสัมผัสมือ ในบางครั้งอาจใช้ถ้อยคำกล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยือนเพื่อทักทายก็ได้คือ Selamat datang [เซอ-ลา-มัต ดา-ตัง] หมายถึง ยินดีต้อนรับ ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่าหมายถึง สวัสดี ในกรณีนี้ผู้มาเยือนต้องกล่าวขอบคุณว่า Terima kasih [เตอ-ริ-มา กา-ซิฮ์]

          นอกจากนี้ในหมู่คนที่นับถือศาสนาอิสลามในมาเลเซียยังนิยมทักทายกันด้วยภาษาอาหรับว่า Assalamualaikum [อัซ-ซา-ลา-มู-อะ-ลัย-กุม] หมายถึง ความสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่าน ผู้รับการทักทายจะตอบว่า Waalaikumussalam [วา-อะ-ลัย-กุ-มุซ-ซา-ลาม] หมายถึง ความสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน

สุมาลี นิมมานุภาพ เขียน
ชลธิชา สุดมุข สรุป