คำภาษาต่างประเทศ

          ปัจจุบันมีคำภาษาต่างประเทศจำนวนมากที่คนไทยนำมาใช้กันจนคุ้นเคย  ซึ่งมีทั้งที่มาจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คำทับศัพท์และให้ความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจไว้หลายคำ เช่น 

          กงเต๊ก เป็นคำที่มาจากภาษาจีน หมายถึง การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามพิธีของนักบวชนิกายจีนและญวน  มีการสวดและเผากระดาษที่ทำเป็นรูปต่าง ๆ มีบ้านเรือน คนใช้ เป็นต้น  กงไฉ่ เป็นคำที่มาจากภาษาจีน หมายถึง ผักกาดเค็มชนิดหนึ่งของจีน  กุยเฮง เป็นคำที่มาจากภาษาจีน  หมายถึง เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง  คอกลม  ผ่าอกตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋าด้านล่างข้างละกระเป๋า  เกี้ยมไฉ่ เป็นคำที่มาจากภาษาจีน หมายถึง ผักดองเค็มชนิดหนึ่ง  เกี้ยมอี๋  เป็นคำที่มาจากภาษาจีน หมายถึง ของกินชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า เป็นตัว ๆ คล้ายลอดช่อง ภาษาจีนว่า เจียมอี๊  เซ้ง เป็นคำที่มาจากภาษาจีน หมายถึง โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน รับโอนสิทธิหรือกิจการจากอีกคนหนึ่งโดยต้องเสียค่าตอบแทนเรียกว่า รับเซ้ง 

          นอกจากคำที่มาจากภาษาจีนแล้วยังมีคำภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  ที่คนไทยนิยมใช้กันเป็นคำทับศัพท์ เช่น กาสิโน เป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า casino หมายถึง สถานการพนันขนาดใหญ่และโอ่โถง  มีการพนันหลายชนิด เช่น รูเล็ตต์ ไพ่ คำว่า เกียร์  เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่า gear  หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ส่งผ่านกำลังและการเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งของเครื่องกล; ส่วนหนึ่งของรถยนต์ เรือยนต์ เป็นต้น ต่อจากคลัตช์ ทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนการทดรอบระหว่างเครื่องยนต์กับล้อ เขียนเป็น เกีย ก็มี  มัสตาร์ด เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่า mustard หมายถึง เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่ง  ทำจากเมล็ดของพืชล้มลุกหลายชนิดในสกุล Brassica  วงศ์ Cruciferae สีเหลือง รสเผ็ด   แฮม เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่า ham หมายถึง ขาหลังของหมูแช่น้ำเกลือแล้วรมควัน หมูแฮม ก็เรียก  นอกจากนี้ ยังมีคำภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจอีกมากซึ่งท่านผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะ.

          อิสริยา  เลาหตีรานนท์