ค่าต๋ง

          ค่าต๋ง มาจากคำ ๒ คำ คือคำว่า ค่า กับคำว่า ต๋ง. ค่า ในที่นี้หมายถึง เงินที่เป็นราคาของการบริการ ส่วนคำว่า ต๋ง มาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่า ต๋งจุ้ย แปลตามตัวว่า “น้ำที่อยู่ตรงกลาง” หมายถึง เงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภท เช่น ถั่ว โป ไพ่ ฯลฯ

          คำว่า ค่าต๋ง เป็นคำไม่เป็นทางการ ใช้หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ มักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใด และผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ เช่น ธนาคารเก็บค่าต๋งบัตรเอทีเอ็มจากชาวบ้านใบละ ๒๐๐ บาทต่อปี. บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าต๋ง ซื้อบัตรใบละ ๕๐๐ ก็มีเงินอยู่ในบัตร ๕๐๐ บาท.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.