ชวนหัว

          ชวนหัว  ประกอบด้วยคำว่า ชวน กับคำว่า หัวชวน หมายถึง จูงใจ โน้มนำให้เชื่อหรือปฏิบัติตาม  เช่น  ก่อนที่เธอจะชวนเราไปเที่ยวรอบโลก เรามาเที่ยวให้ทั่วเมืองไทยก่อนดีไหม  ส่วนคำว่า หัว ในที่นี้หมายถึง หัวเราะหรือเปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เช่นในวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ว่า 

                              “เมื่อนั้น               พระสังข์ได้ฟังก็ยิ้มหัว  
                    จึงว่าหกเจ้านี้เมามัว         ไม่กลัวบาปกรรมทำประมง” 

          คำว่า หัว ปัจจุบันใช้ว่า หัวเราะ หรือ หัวร่อหัวเราะ อาจใช้ซ้อนเป็นคำว่า หัวเราะหัวไห้

          คำว่า ชวนหัว จึงหมายถึง ชวนให้รื่นเริง ขบขัน เช่น  เรื่องพล นิกร กิมหงวน เป็นเรื่องชวนหัวที่มีผู้คนอ่านกันมาก.  เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละครชวนหัวให้คลายเครียดเลย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.