ชื่อวันในภาษาฟิลิปปินส์

         ในประเทศฟิลิปปินส์ วันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์และวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ตามมาตรฐานสากล ISO 8601: 1988 ชื่อวันในภาษาฟิลิปปินส์มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปนโดยเขียนต่างกันเล็กน้อย ชื่อวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งในภาษาฟิลิปปินส์และภาษาสเปนใช้ตามชื่อดาวเคราะห์ ชื่อวันทั้งห้าวันดังกล่าวนั้นลงท้ายด้วย es เอส ซึ่งย่อมาจาก dies ดี เอส ที่แปลว่าวัน

         วันจันทร์ ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า Lunes ลู เนส มาจากภาษาสเปนคำเดียวกันคือ lunes ลู เนส มาจาก luna
ลู นา ซึ่งหมายถึงดวงจันทร์ วันอังคาร ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า Martes มาร์ เตส มาจากภาษาสเปนคำเดียวกันคือ martes มาร์ เตส ซึ่งหมายถึงดาวอังคาร วันพุธ ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า Miyerkules มิ เยอ คู เลส มาจากภาษาสเปนว่า miercoles มิ เอร์ โก เลส ซึ่งหมายถึงดาวพุธ

         วันพฤหัสบดี ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า Huwebes ฮู เว เบส มาจากภาษาสเปนว่า jueves ฆู เอ เบส ตามชื่อเทพเจ้าจูปิเตอร์ วันศุกร์ ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า Biyernes บิ เยอ เนส มาจากภาษาสเปนว่า viernes บิ เอร์ เนส มาจากคำว่า วีนัส วันเสาร์ ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า Sabado ซา บา โด มาจากภาษาสเปนคำเดียวกันคือ sabado ซา บา โด หมายถึงวันหยุดพัก ในประเพณีคริสเตียน พระเจ้าทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ดของการสร้างสรรพสิ่ง

         วันอาทิตย์ ภาษาฟิลิปปินส์ใช้ว่า linggo ลิง โก แปลว่า วันอาทิตย์หรือสัปดาห์ ชื่อวันอาทิตย์นี้เป็นชื่อในภาษาฟิลิปปินส์ไม่ได้ใช้ตามภาษาสเปนเหมือนชื่อวันอื่น ๆ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเรียกชื่อวันอาทิตย์ตามแบบฟิลิปปินส์ แต่บางถิ่นก็เรียกชื่อวันอาทิตย์ตามแบบสเปน คือ domingo โด มิง โก

ลอร่า พรหมกสิกร เขียน
ชลธิชา สุดมุข สรุป