คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ได้พิจารณาชื่อสกุลเงินตราของประเทศต่าง ๆ ไว้ดังนี้

       ประเทศ

ชื่อสกุลเงินตราภาษาอังกฤษ

ชื่อสกุลเงินตราภาษาไทย

๑.   กัมพูชา

riel

เรียล

๒.   เกาหลีใต้

won

วอน

๓.   คูเวต

dinar

ดีนาร์คูเวต

๔.   เคนยา

shilling

ชิลลิงเคนยา

๕.   แคนาดา

dollar

ดอลลาร์แคนาดา

๖.   จีน

renminbi

หยวนเหรินหมินปี้

๗.   เช็ก

koruna

โครูนาเช็ก

๘.   ซาอุดีอาระเบีย

riyal

ริยัลซาอุดีอาระเบีย

๙.   ญี่ปุ่น

yen

เยน

๑๐.  เดนมาร์ก

krone

โครนเดนมาร์ก

๑๑.  ไต้หวัน

new Taiwan dollar

ดอลลาร์ไต้หวัน

๑๒.  นอร์เวย์

krone

โครนนอร์เวย์

๑๓.  นิวซีแลนด์

dollar

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

๑๔.  เนเธอร์แลนด์

guilder

กิลเดอร์

๑๕.  บรูไน

dollar

ดอลลาร์บรูไน

๑๖.  บังกลาเทศ

taka

ตากา

๑๗.  เบลเยียม

franc

ฟรังก์เบลเยียม

๑๘.  ปากีสถาน

rupee

รูปีปากีสถาน

๑๙.  โปรตุเกส

escudo

เอสคูโดโปรตุเกส

๒๐.  ฝรั่งเศส

franc

ฟรังก์ฝรั่งเศส

๒๑.  ฟินแลนด์

markka

มาร์คฟินแลนด์

๒๒. ฟิลิปปินส์

peso

เปโซฟิลิปปินส์

๒๓. มาเลเซีย

ringgit

ริงกิต

๒๔. เม็กซิโก

new peso

เปโซเม็กซิโก

๒๕.  เมียนมา

kyat

จัต

๒๖.  เยอรมนี

mark

มาร์คเยอรมัน

๒๗.  รัสเซีย

ruble

รูเบิลรัสเซีย

๒๘.  ลาว

kip

กีบ

๒๙.  เวียดนาม

dong

ดอง

๓๐.  สเปน

peseta

เปเซตาสเปน

๓๑.  สวิตเซอร์แลนด์

franc

ฟรังก์สวิส

๓๒.  สวีเดน

krona

โครนา

๓๓.  สหรัฐอเมริกา

dollar

ดอลลาร์สหรัฐ

๓๔.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

dirham

ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

๓๕.  สหราชอาณาจักร

pound

ปอนด์สเตอร์ลิง

๓๖.  สิงคโปร์

dollar

ดอลลาร์สิงคโปร์

๓๗.  ออสเตรเลีย

dollar

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

๓๘.  ออสเตรีย

schilling

ชิลลิงออสเตรีย

๓๙.  อิตาลี

lira

ลีร์อิตาลี

๔๐.  อินเดีย

rupee

รูปีอินเดีย

๔๑.  อินโดนีเซีย

rupiah

รูเปีย

๔๒.  แอฟริกาใต้

rand

แรนด์สหภาพแอฟริกาใต้

๔๓.  ไอร์แลนด์

pound

ปอนด์ไอร์แลนด์

๔๔.  ฮ่องกง

dollar

ดอลลาร์ฮ่องกง

                  อนึ่ง ในปัจจุบัน ประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) ได้ใช้เงินสกุลยูโร (euro) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้ว ก่อนนำไปใช้กรุณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง