กระบี่

 

 

ตราประจำจังหวัด

กระบี่ไขว้ ภูเขา และทะเล

 

กระบี่ไขว้ หมายถึง ดาบโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งมีผู้ขุดพบ
ในท้องที่ของจังหวัด ภูเขา คือ เทือกเข่พนมเบญจาซึ่ง
สูงที่สุดในแถบนั้น มีเมฆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและ
กั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ส่วนทะเล คือ อาณาเขตอีก
ด้านหนึ่งซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ทุ่งฟ้า

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก


 

กาญจนบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

เจดีย์สามองค์

 

เจดีย์สามองค์   เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์
อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด   ด่านเจดีย์สามองค์
เคยเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่าในการทำสงคราม
กันหลายครั้ง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ขานาง

คำขวัญประจำจังหวัด

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก


 

กาฬสินธุ์

 

 

ตราประจำจังหวัด

บึงใหญ่ ติณชาติและเมฆพายัพฝน

 

รูปบึงใหญ่ติณชาติ และเมฆพายัพฝน คือสัญลักษณ์
ของความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้ทิวเขาตรง
สุดขอบฟ้า คือแนวกั้นเขตแดนของจังหวัดใกล้เคียง
น้ำในบึงเป็นสีดำ เพื่อให้ตรงกับชื่อของจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

แสมสาร

คำขวัญประจำจังหวัด

ฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ
วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


 

กรุงเทพมหานคร

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ไทรย้อย

คำขวัญประจำจังหวัด

ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ
แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์


 

กำแพงเพชร

 

 

ตราประจำจังหวัด

กำแพงเมืองโบราณ

 

กำแพงเมืองโบราณ หมายถึง เป็นจังหวัดเก่าแก่
ที่กำแพงเมืองแข็งแกร่งประดุจเพชร เป็นเมืองลูกหลวง
และเมืองหน้าด่านสำคัญทางเหนือ ในสมัยกรุงสุโขทัย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สีเสียดแก่น

คำขวัญประจำจังหวัด

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง
ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ


 

ขอนแก่น

 

 

ตราประจำจังหวัด

เจดีย์ครอบต้นมะขาม

 

รูปเจดีย์ครอบต้นมะขาม ครั้งหนึ่งต้นมะขามใหญ่
ที่ตัดโค่นลงไว้หลายปี กลับงอกงามมีกิ่งก้านสาขาขึ้นอีก
ชาวเมืองจึงถือว่าเป็นนิมิตรอันศักดิ์สิทธิ์ จึงพร้อมใจกัน
สร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามแก่นนั้นไว้และถือเป็นสิ่งเคารพ
บูชา ต่อมาคำว่า “ขามแก่น” ก็เพี้ยนมาเป็นขอนแก่น

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กัลปพฤกษ์

คำขวัญประจำจังหวัด

พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ
ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว
เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง
เหรียญทองมวยโอลิมปิค


 

จันทบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

ดวงจันทร์และกระต่าย

 

ดวงจันทร์และแสงจันทร์หมายถึงความสวยงามสงบเงียบ
และเย็นสบายของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์
ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทยโดยทั่วไป เชื่อว่ามีอยู่
เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สำรอง

คำขวัญประจำจังหวัด

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทย
พันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร
สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทรงกู้ชาติ รวมญาติที่จันทบุรี


 

ฉะเชิงเทรา

 

 

ตราประจำจังหวัด

โบสถ์

 

ภาพโบถส์ คือที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่สำคัญของชาวเมืองฉะเชิงเทรา

ต้นไม้ประจำจังหวัด

นนทรีป่า

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์
ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน
ข้าวสารขาว มะพร้าวหอม


 

ชลบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

เขาสามมุก

 

ภูเขาสามมุข เป็นเขาที่มีศาลเจ้าตั้งอยู่ ซึ่งศาลนี้ประชาชน
นับถือว่า เป็นที่สิงสถิตของทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์สามารถให้
ความคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นภยันตรายต่าง ๆในการ
ดำเนินอาชีพหาปลาในท้องทะเล

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ประดู่ใหญ่

คำขวัญประจำจังหวัด

ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน
จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย


 

ชัยนาท

 

 

ตราประจำจังหวัด

ธรรมจักรกับภูเขา

 

ธรรมจักรกับภูเขา หมายถึงหลวงพ่อธรรมจักร
ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วิหารบนไหล่เขาธรรมามูลชาวเมือง
เคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ว่า จะ
บันดาลความร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ให้แก่ตน

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะตูม

คำขวัญประจำจังหวัด

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา


 

ชัยภูมิ

 

 

ตราประจำจังหวัด

ธงสามชาย

 

รูปธงสามชาย หมายถึงธงแห่งชัยชนะสงคราม
เดิมผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมือง
พบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำเลเหมาะ
การสู้รบป้องกันตัว จึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์
เป็นรูปธงสามแฉก

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ขี้เหล็กบ้าน

คำขวัญประจำจังหวัด

ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล


 

ชุมพร

 

 

ตราประจำจังหวัด

คนยืน ต้นไม้ ค่าย และหอรบ

 

ภาพคนยืน หมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมือง
และกองทัพ ที่จะยกออกไปทำศึกต้นไม้ทั้งสองข้าง
คือต้นมะเดื่อ ซึ่งในพื้นที่แถบนี้มีอยู่มากมาย ค่ายและ
หอรบ หมายถึงจังหวัดนี้ เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบ
ทั้งหลายก่อนเดินทัพออกสู้รบกับข้าศึก

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะเดื่ออุทุมพร

คำขวัญประจำจังหวัด

ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ
แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

 


 

เชียงราย

 

 

ตราประจำจังหวัด

ช้าง

 

รูปช้าง หมานถึงนิมิตรของความรุ่งเรืองในอดีต
เพราะเคยได้ใช้ช้างเป็นกำลังสำคัญ ในการ
ทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กะสะลองคำ

คำขวัญประจำจังหวัด

เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสาม
แผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา


 

เชียงใหม่

 

 

ตราประจำจังหวัด

ช้างในเรือนแก้ว

 

ช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึงความสำคัญ 2 ประการ
ของจังหวัดช้างเผือก คือ ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ทูลเกล้าถวายแด่พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้น
ระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล  ส่วนเรือนแก้ว คือ
ดินแดนที่บวรพุทธศาสนารุ่งเรืองสุด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ทองกวาว

คำขวัญประจำจังหวัด

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า
บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์


 

ตรัง

 

 

ตราประจำจังหวัด

สะพาน กระโจมไฟ และลูกคลื่น

 

สะพานกระโจมไฟ หมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นเมืองท่า
ค้าขายกับต่างประเทศมาแต่โบราณ ลูกคลื่น คือ
ความหมายของคำว่า ตรัง ในภาษาของชาวมัชฌิช
ประเทศ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ศรีตรัง

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง
หมูย่างเลิศรส ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกสีตรัง ปะการังใต้ทะเล
เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา


 

ตราด

 

 

ตราประจำจังหวัด

เรือ โป๊ะ และเกาะ

 

ภาพเรือใบ กับโป๊ะ หมายภึงเมืองท่าชายทะเล
และอาชีพการประมงซึ่งมีปลาทะเลชนิดต่าง ๆ ชุกชุม
ส่วนเกาะเบื้อหลังออกไป คือเกาะช้าง ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ที่เด่นที่สุดของจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กันเกรา

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ
ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี
ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา


 

ตาก

 

 

ตราประจำจังหวัด

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้าง

 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก
เหนือแผ่นดิน ประกาศอิสรภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะ
จังหวัดนี้เป็นด่านแรกที่พระนเรศวรทรงช้าง ยกกองทัพ
กลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ตาก

คำขวัญประจำจังหวัด

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม


 

นครนายก

 

 

ตราประจำจังหวัด

ช้าง รวงข้าวและกองฟาง

 

รูปช้าง เดิมนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างมาก
รวงข้าวและกองฟาง หมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สุพรรณิการ์

คำขวัญประจำจังหวัด

นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง
ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ
ปราศจากมลพิษ


 

นครปฐม

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระปฐมเจดีย์

 

ในสมัยก่อน อาณาจักรทวารวดีซึ่งอยู่ในแถบนี้เคยรุ่งเรือง
ทางศาสนาและการค้ามาก่อน พระปฐมเจดีย์องค์เดิมสร้างไว้
ตั้งแต่สมัย พระโสณะกับพระอุตระเข้ามาเผยแพร่ศาสนา

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นจัน

คำขวัญประจำจังหวัด

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม
ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า


 

นครพนม

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุพนม

 

พระธาตุพนม คือ ปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือมาแต่โบราณ จึงใช้รูปองค์
พระธาตุเป็นตราประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ยางบง

คำขวัญประจำจังหวัด

พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย
เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง


 

นครราชสีมา

 

 

ตราประจำจังหวัด

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประตูชุมพล

 

ประตูชุมพล คือ สัญลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้
ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี คือ คุณหญิงโม ภริยาปลัด
เมืองนครราชสีมา

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สาธร

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี
หมี่โคราชปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

 


นครศรีธรรมราช

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุเปล่งรัศมี ล้อมด้วย ๑๒ นักษัตร

 

พระบรมธาตุเปล่งรัศมี ล้อมรอบด้วย 12 นักษัตร
หมายถึง แคว้นศริธิธรรม นครโบราณซึ่งมีเมืองขึ้น
12 แห่ง แต่ละแห่งใช้ตรา 12 ราศี ประจำเมือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

แซะ

คำขวัญประจำจังหวัด

นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์
ครบสิ้นกุ้งปู


 

นครสวรรค์

 

 

ตราประจำจังหวัด

วิมานซึ่งเป็นที่สถิตย์ของชาวสวรรค์

 

รูปวิมาน ซึ่งเป็นที่สถิตของชาวสวรรค์ หมายถึง
ชื่อครั้งหลังสุดของจังหวัด เป็นเมืองสำคัญใน
การรบทัพจับศึกตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

อินทราชิต

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองสี่แคว แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ


 

นนทบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

หม้อน้ำลายวิจิตร

 

ภาพหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งชาวจังหวัดนี้ยึดถือเป็นอาชีพ และมีชื่อเสียงมาแต่โบราณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ปีบ

คำขวัญประจำจังหวัด

พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ด
แหล่งดินเผาวัดเก่า นามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์
งามน่ายลศูนย์ราชการ


 

นราธิวาส

 

 

ตราประจำจังหวัด

เรือใบเต็มกำลังแล่นกางใบ

 

สัญลักษณ์ของจังหวัดนี้ เดิมเป็นรูปต้นยางกับคนกรีดยาง
หมายถึงอาชีพในการทำสวนยางพาราของชาวเมืองนราธิวาส
ส่งยางไปจำหน่ายยังต่างประเทศปีละมาก ๆ ต่อมาได้เปลี่ยน
เป็นรูปเรือใบเต็มกำลังแล่นกางใบ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ตะเคียนซึมตาแมว

คำขวัญประจำจังหวัด

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา
บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน


 

น่าน

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุแช่แห้งบนหลังโค

 

พระธาตุบนหลังโค หมายถึงพระธาตุแช่แห้ง
ซึ่งพญาการเมืองเจ้าผู้ครองนคร ได้รับพระราชทาน
พระบรมธาตุ 7 พระองค์

ต้นไม้ประจำจังหวัด

เลี้ยวดอกขาว

คำขวัญประจำจังหวัด

แข่งเรือลือเลี่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรม
วัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรอง
พระธาตุแช่แห้ง


 

บุรีรัมย์

 

 

ตราประจำจังหวัด

เทวดารำและปราสาทหิน

 

ปราสาทหินคือ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีกำแพง
ล้อมรอบภายในเป็นท้องพระโรงมีเทวสถาน
ภาพเทวดารำคือดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง
ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข   ท่ารำ
หมายถึง ความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรง
กับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กาฬพฤกษ์

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม


 

ปทุมธานี

 

 

ตราประจำจังหวัด

ดอกบัว

 

ทั่วท้องน้ำเจ้าพระยาในแถบนี้ เต็มไปด้วยดอกบัวเด่น
เป็นสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยจึงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเมืองใหม่
จากสามโคกเป็นปทุมธานี

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ปาริชาติ

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น
ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด


 

ประจวบคีรีขันธ์

 

 

ตราประจำจังหวัด

เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง

 

ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้ำพระยานคร
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ
ให้สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2433 และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้ำนี้ 2 ครั้ง
และต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก
ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึงเกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง
มาแต่โบราณ จึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

เกด

คำขวัญประจำจังหวัด


เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรส

สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ


 

ปราจีนบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

ต้นศรีมหาโพธิ์

 

ชาวเมืองเชื่อกันว่าราว ปี พ.ศ.500 สมณฑูตจาก
อินเดียเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแถบนี้
ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาเข้ามาปลูกไว้
ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นศรีมหาโพธิ์

คำขวัญประจำจังหวัด

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง
ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี


 

ปัตตานี

 

 

ตราประจำจังหวัด

ปืนใหญ่

 

โดยเหตุที่พระยาปัตตานีเป็นปืนคู่บ้านคู่เมือง
ของปัตตานีมาแต่โบราณ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์
ของจังหวัดปัตตานี

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ตะเคียนทอง

คำขวัญประจำจังหวัด

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก
นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด


พระนครศรีอยุธยา

 

 

ตราประจำจังหวัด

หอยสังข์ประดิษฐานบนแว่นฟ้า
ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน

 

รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้า ภายใน
ปราสาทใต้ต้นหมัน เป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ
จึงใช้เป็นดวงตาของจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

หมัน

คำขวัญประจำจังหวัด

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ
เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา


 

พังงา

 

 

ตราประจำจังหวัด

ภูเขาและเรือขุด

 

ภูเขา หมายถึง ภูเขารูปช้าง อันเป็นภูเขาสูงใหญ่ ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมของประชาชนในจังหวัด มีความมั่นคง
ถาวร เรือ หมายถึงเรือดูดแร่เป็นตัวแทนในการประกอบ
อาชีพทำเหมือแร่ดีบุก มีมากที่สุดที่จังหวัดพังงา และ
ทำรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก เขาตะปู หมายถึง
สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา

ต้นไม้ประจำจังหวัด

เทพทาโร

คำขวัญประจำจังหวัด

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา
ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน
บริบูรณ์ด้วยทระพยากร


 

พัทลุง

 

 

ตราประจำจังหวัด

ภูเขาอกทะลุ

 

จังหวัดนี้ย้ายที่ตั้งมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี
พ.ศ. 2467 ย้ายจากตำบลลำปำมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์
ใกล้กับภูเขาอกทะลุ ซึ่งสูงเด่นอยู่บนที่ราบ มองเห็นจากที่
ไกลได้ทุกทิศ บนยอดเขามีเจดีย์เก่าสร้างไว้องค์หนึ่ง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

พะยอม

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่ง
นกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน


 

พิจิตร

 

 

ตราประจำจังหวัด

สระน้ำและต้นโพธิ์

 

ภาพสระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อเดิม
ของจังหวัดนี้ เป็นเมืองโบราณสมัยขอมและเป็น
หัวเมืองเอกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต้นโพธิ์ หมายถึง
โพธิ์ประทับช้าง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

บุนนาค

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย
ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ
บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน


 

พิษณุโลก

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระพุทธชินราช

 

ภาพพระพุทธรูป หมายถึง พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ที่มีลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

นนทรี

คำขวัญประจำจังหวัด

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา


 

เพชรบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

ผืนนา ต้นตาลโตนด และเทือกเขา

 

ต้นตาลโตนดมีมากในจังหวัดนี้มาแต่โบราณ ให้น้ำตาล
ที่มีรสหวานแหลม เป็นที่ขึ้นชื่อกันทั่วไป ผืนนาปลูกข้าว
หมายถึง ข้าวพันธุ์ดี อาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของ
จังหวัด ส่วนเทือกเขาสามยอดเบื้องหลัง คือ เขาวัง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

หว้า

คำขวัญประจำจังหวัด

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ
เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม


 

เพชรบูรณ์

 

 

ตราประจำจังหวัด

เพชร ภูเขาและไร่ยาสูบ

 

ภูมิประเทศของจังหวัดนี้ มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก
ตามทิวเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่นที่
อ.หล่มสัก เคยมีผู้ขุดพบหินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งประกาย
สดใสอยู่ในตระกูลเดียวกับเพชร นอกจากนั้น ยาสูบ
พื้นเมืองพันธุ์ดีของจังหวัดนี้ ก็ยังเคยเป็นสินค้า
สำคัญอีกด้วย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะขาม

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว
ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์
นครพ่อขุนผาเมือง


 

แพร่

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุช่อแฮบนหลังม้า

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ยมหิน

คำขวัญประจำจังหวัด

แอ่วเวียงพระลอ ไหว้พระธาตุช่อแฮ
นุ่งม่อฮ่อมแต้ ซิ้นแหล้งามตา
ชมผานางคอย


 

พะเยา

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

 

เดิมชื่อ “เมืองพุกามายาว” ซึ่งสอดคล้องตาม
ลักษณะที่ตั้งอยู่สุดดอยเป็นเส้นยาว และในการ
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “เมืองพะเยา”

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สารภีไทย

คำขวัญประจำจังหวัด

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม


 

ภูเก็ต

 

 

ตราประจำจังหวัด

ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร

 

สองวีรสตรี คือ ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร
ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยยศจาก พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯในฐานะที่สามารถ
ปกป้องรักษา

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ประดู่บ้าน

คำขวัญประจำจังหวัด

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทราย
สีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 


มหาสารคาม

 

 

ตราประจำจังหวัด

ต้นไม้และทุ่งนา

 

ต้นไม้และทุ่งนา หมายถึงพื้นที่ในจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยข้าวปลาอาหาร นอกจากการทำนาชาวเมืองยังมีอาชีพ
อีกหลายอย่าง เช่น การทำเกลือสินเธาว์ ไร่ฝ้าย ยาสูบ
และเลี้ยงไหม

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะรุมป่า

คำขวัญประจำจังหวัด

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร


 

มุกดาหาร

 

 

ตราประจำจังหวัด

ปราสาทสองนางสถิต

 

จังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ
จังหวัดนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดที่ 73
ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2525

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ติ้ว

คำขวัญประจำจังหวัด

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา
แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
กลางโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา
ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน


 

แม่ฮ่องสอน

 

 

ตราประจำจังหวัด

ช้างในท้องน้ำ

 

รูปช้างในท้องน้ำ หมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จัก
การบังคับบัญชาในการรบ และงานด้านต่าง ๆ
นับเป็นความเชี่ยวชาญ ของชาวเมืองมาแต่โบราณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระพี้จั่น

คำขวัญประจำจังหวัด

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี
ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง


 

ยโสธร

 

 

ตราประจำจังหวัด

สิงห์คู่ พระเจดีย์และดอกบัวอยู่ในฐาน

 

เมืองยโสธร เดิมชื่อเมืองผาสุนทร ซึ่งแปลว่า มียศอันดีงาม
ชาวยโสธร เรียกตัวเองว่า ชาวเมืองยศ คำว่ายโสธรนั้น
แต่เดิมเขียนว่า ยะโสธร เมื่อเรียกสั้น ๆ จะเหลือแต่ยะโส
ฟังดูไม่เป็นมงคล จึงได้มีการขอเปลี่ยนมายัง กระทรวง
มหาดไทยเสียใหม่เป็น ยโสธร

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระบาก

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวมะลิ


 

ยะลา

 

 

ตราประจำจังหวัด

เหมืองแร่ดีบุก

 

รูปเหมืองแร่ดีบุก หมายถึงท้องที่จังหวัดอุดมไปด้วยแร่ดีบุก
และอาชีพหลักของชาวเมืองก็คือทำเหมืองแร่ดีบุก คำว่า
ยะลาเป็นภาษาของชาวมลายูแถบไทรบุรี และปีนัง แปลว่า
แห เพราะในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเก่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง
รูปร่างสันฐานคล้ายแห

ต้นไม้ประจำจังหวัด

โสกเขา

คำขวัญประจำจังหวัด

ยะลา…ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน


 

ร้อยเอ็ด

 

 

ตราประจำจังหวัด

เกาะกลางบึง

 

ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวที่มีบึงอยู่กลางเมือง น้ำในบึงใส
สะอาด เต็มเปี่ยมตลอดปี บนเกาะกลางบึงยังเป็นที่สถิต
ของเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ซึ่งประชาชนเคารพนับถือกันมาก

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระบก

คำขวัญประจำจังหวัด

ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี
สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด


 

ระนอง

 

 

ตราประจำจังหวัด

ปราสาท ภูเขา พาน และเลข ๕

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์
องค์แรกที่ประพาศเมืองระนอง ทางจังหวัดได้จัดที่ประทับ
บนเนินเขานิเวศน์คีรี เลข 5 คือ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตน
โกสินทร์ภาพปราสาทคือ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ภูเขา
คือ ภูเขานิเวศน์คีรี และพาน คือ ชาวเมืองระนอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

อบเชย

คำขวัญประจำจังหวัด

คลอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน
ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง


 

ระยอง

 

 

ตราประจำจังหวัด

เกาะเสม็ดและพลับพลา

 

เกาะในภาพ คือ เกาะเสม็ดซึ่งอยู่นอกฝั่งของตำบลเพ ในจังหวัดนี้
เป็นเกาะที่มีมะพร้าวมาก และหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ำตาล
ทราย พลับพลา คือ พลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างไว้เป็นที่ประทับระหว่างเสด็จประพาส
เกาะนี้

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระทิง

คำขวัญประจำจังหวัด

ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด
เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก


 

ราชบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ๒ อย่าง

 

เครื่องกกุธภัณฑ์ 2 อย่าง ภาพฉลองพระบาทอยู่บน
พานทองกับพระแสงขรรค์ชัยศรี ซึ่งวางอยู่บนพระที่
ก็เพราะชื่อจังหวัดราชบุรี แปลว่า เมืองของพระราชา

ต้นไม้ประจำจังหวัด

โมกมัน

คำขวัญประจำจังหวัด

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี


 

ลพบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระนารายณ์ประทับบนปรางค์สามยอด

 

พระนารายณ์ประทับบนปรางค์สามยอด เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208

ต้นไม้ประจำจังหวัด

พิกุล

คำขวัญประจำจังหวัด

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์


 

ลำปาง

 

 

ตราประจำจังหวัด

ไก่อยู่ในมณฑป

 

ตามตำนานเดิม เมืองนี้มีชื่อว่า กุกกุฎนคร กุกกุฎะ
แปลว่า ไก่ ดวงตราของจังหวัดเป็นรูปไก่อยู่ในมณฑป

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระเจา

คำขวัญประจำจังหวัด

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น
เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล
ฝึกช้างใช้ลือโลก


 

ลำพูน

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุหริภุญไชย

 

เจดีย์ในดวงตรา หมายถึงพระธาตุหริภุญไชย ซึ่งกล่าวว่า
มีพระบรมธาตุ ของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ นับเป็น
ปูชนียสถานสำคัญเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวเมืองและ
จังหวัดใกล้เคียง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

จามจุรี

คำขวัญประจำจังหวัด

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง
กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี
ศรีหริภุญไชย


 

เลย

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุศรีสองรัก

 

ภาพเจดีย์ หมายถึงพระธาตุศรีสองรัก เป็นอนุสรณ์การปักปัน
เขตแดนระหว่าง กรุงศรีสัตนาคนหุต กับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สนสามใบ

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

 


ศรีสะเกษ

 

 

ตราประจำจังหวัด

ปราสาทหิน

 

รูปปราสาทหิน หมายถึง ปราสาทสระกำแพง มีอยู่สองแห่ง
ในจังหวัดนี้ คือ ปราสาทหิน สระกำแพงใหญ่ และปราสาทหิน
สระกำแพงน้อย เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ลำดวน

คำขวัญประจำจังหวัด

ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม
หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม
เลิศล้ำสามัคคี


 

สกลนคร

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระธาตุเชิงชุม

 

รูปเจดีย์ หมายถึงพระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง
มาแต่โบราณ เพราะเชื่อกันว่า เจดีย์นี้ก่อขึ้นสวยรอบพระบาทของ
พรุพุทธเจ้าทุกพรองค์ในภัทรากัปนี้

ต้นไม้ประจำจังหวัด

อินทนิลน้ำ

คำขวัญประจำจังหวัด

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม


 

สงขลา

 

 

ตราประจำจังหวัด

หอยสังข์บนแว่นฟ้า

 

ดวงตราจังหวัดเป็นรูปหอยสังข์ อยู่ในพานแว่นฟ้า

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สะเดาเทียม

คำขวัญประจำจังหวัด

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่
สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้


 

สตูล

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หิน
และรัศมีพระอาทิตย์อัสดง

 

รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเลเบื้องหลัง
มีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวาคือ เทวดาผู้ปกป้อง
รักษามหาสมุทร บัลลังค์หิน คือ วิมารของเทวดา พระอาทิตย์
อัสดง คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระซิก

คำขวัญประจำจังหวัด

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์


 

สมุทรปราการ

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระสมุทรเจดีย์

 

พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาของชาวเมืองนี้
ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎกเพื่อให้ชนรุ่น
หลังกราบไหว้

ต้นไม้ประจำจังหวัด

โพทะเล

คำขวัญประจำจังหวัด

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิด
แห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม


 

สมุทรสงคราม

 

 

ตราประจำจังหวัด

กลองลอยน้ำ

 

ชื่อเดิมของจังหวัดนี้ คือ เมืองแม่กลองเพราะตั้งอยู่ริมลำน้ำ
แม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ มาแต่สมัยโบราณ
ตราของจังหวัดจึงทำเป็นรูปกลองลอยน้ำสองฟากฝั่งเป็น
ต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

จิกทะเล

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม


 

สมุทรสาคร

 

 

ตราประจำจังหวัด

สำเภาจีนแล่นอยู่ในทะเล

 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมุทรสาครมีบรรดาเรือสินค้า
องแขกมะละกามาจอดพัก และมีสำเภาจีนด้วย ในบริเวณนี้
จึงเรียกว่าท่าจีน ตราของจังหวัดจึงใช้เป็นรูป สำเภาจีนแล่น
อยู่ในทะเล

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สัตบรรณ

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองประมง ดงโรงงาน
ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์


 

สระแก้ว

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระพุทธรูปสรงน้ำฝน ประทับยืนบนฐาน
ดอกบัวกลางสระแก้ว – สระขวัญ

 

ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึงจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ทาง
ทิศบูรพาภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณ
สถานที่สำคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว ภาพพระพุทธรูปปางสรง
น้ำสรีระประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็นพระ
พุทธรูปประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นนิมิตร
หมายแห่งความชุ่มชื้น ร่มเย็น

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะขามป้อม

คำขวัญประจำจังหวัด

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วย
รอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย – เขมร


 

สระบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

มณฑปพระพุทธบาท

 

รูปมณฑป หมายถึงมณฑปที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูก
ครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้
นับเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดของชาวไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ตะแบกนา

คำขวัญประจำจังหวัด

พระพุทฑบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย
หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะมวงรสเลิศ
งามบรรเจิดธรรมชาติ


 

สิงห์บุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

กำแพงและเชิงเทินค่ายบางระจัน

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะกล่ำต้น

คำขวัญประจำจังหวัด

ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน
นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง


 

สุโขทัย

 

 

ตราประจำจังหวัด

พ่อขุนรามคำแหง ประทับบนแท่นมนังคศิลาบาต

 

ดวงตราเป็นภาพพ่อขุมรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงประทับบนแท่นมนังคศิลา ปกป้อง
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะค่าโมง

คำขวัญประจำจังหวัด

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง
ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข


 

สุพรรณบุรี

 

 

ตราประจำจังหวัด

ยุทธหัตถี

 

เป็นภาพยุทธหัตถีระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และบริเวณที่ทำยุทธหัตถี
อยู่ในท้องที่อำเภอ ดอนเจดีย์

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะเกลือ

คำขวัญประจำจังหวัด

สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ
เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่ปราชญ์ศิลปิน
ภาษาถิ่นขวนฟัง


 

สุราษฎร์ธานี

 

 

ตราประจำจังหวัด

เจดีย์

 

ดวงตราเป็นภาพเจดีย์ หมายถึงพระธาตุไชยา ซึ่งกล่าวกันว่า
มีพระธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุอยู่ เป็นปูชนีย
สถานสำคัญที่สุดเกี่ยวกับประวัติ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

เคี่ยม

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่
ไข่แดง แหล่งธรรมะ


 

สุรินทร์

 

 

ตราประจำจังหวัด

พระอินทร์ทรงช้าง และเจดีย์ปรักหักพัง

 

จังหวัดสุรินทร์มีช้างมากมายแต่โบราณ และมีผู้จับช้าง
ป่ามาเลี้ยงเสมอดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปช้าง ภาพ
เจดีย์ปรักหักพังเบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้าง
ของขอมโบราณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะค่าแต้

คำขวัญประจำจังหวัด

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมดี มากมีปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม


 

หนองคาย

 

 

ตราประจำจังหวัด

กอไผ่และหนองน้ำ

 

เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ แข็งเมืองต่อกรุงเทพ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าฯโปรดให้พระยาราชสุภาวดี คุมทัพไปตีกรุงศรี
สัตนาคนหุตกลับคืนมาได้พระยาราชสุภาวดีจึงให้ท้าวสุวอ
เลือกตำบลในแถบนั้น ตั้งขึ้นเป็นเมืองใหม่แล้วจึงเลือกตำบล
บ้านไผ่ ซึ่งมีกอไผ่อยู่ทั่วไป และมีหนองน้ำใหญ่ซึ่งชาวบ้าน
เรียกว่า หนองคาย

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชิงชัน

คำขวัญประจำจังหวัด

มหาประตูสู่อินโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ
หลวงพ่อพระใส บั้งไฟพญานาคราช
สะพานสองชาติ ไทย – ลาว ฝั่งโขงยาว
ที่สุดในสยาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ธานีพระอรหันต์


 

หนองบัวลำภู

 

 

ตราประจำจังหวัด

ศาลสมเด็จพระนเรศ