ถั่วพู

          สาว ๆ รักหุ่นทั้งหลาย คงไม่มีใครพลาดอาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพ “ยำถั่วพู” คอลัมน์องค์ความรู้ภาษาไทยวันนี้ไม่ได้พาไปชิมร้านอร่อยที่ไหนหรอกค่ะ แต่ผู้เขียนเห็นเมนูอาหารของหลาย ๆ ร้านมักเขียนเป็น “ยำถั่วพลู” ก็เกรงจะทำให้เข้าใจผิดกันไป

          พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  นิยามคำ ถั่วพู ว่า ชื่อถั่วชนิด Psophocarpus tetragonolobus  (L.) DC. ในวงศ์ Leguminosae ฝักมีครีบตามยาว ๔ ครีบ คำว่า พู พจนานุกรมฯ นิยามว่า เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมา เช่น พูทุเรียน ฝักของถั่วพูใช้รับประทานเป็นผัก ให้คุณค่าทางอาหารสูง และมีรสชาติอร่อย คงเพราะฝักมีลักษณะหยักคอดเป็นพูหุ้มเมล็ดไว้ จึงถูกเรียกว่า ถั่วพู

          สำหรับ พลู นั้น พจนานุกรมฯ นิยามว่า ชื่อไม้เถาชนิด Piper betle  L. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทํายาได้  ช้าพลู ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum  Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทํายาได้ ชะพลู ก็เรียก   พลูแก  ชื่อไม้เถาในสกุล Piper  วงศ์ Piperaceae คล้ายพลู แต่ก้านใบยาวกว่า ใช้ทํายาได้ พลูต้น เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ หมายถึง ต้นข่าต้น พลูโต  ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๙ ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๕๙๐๐ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง ๒๕๘๐ ถึง ๓๕๓๐ กิโลเมตร ทางโคจรเป็นวงรีมาก ทําให้ส่วนหนึ่งของทางโคจรอยู่ภายในวงจรของดาวเนปจูน ดาวยม ก็เรียก  พลูโทเนียม  ธาตุลําดับที่ ๙๔ สัญลักษณ์ Pu เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ

          ไม่ปรากฏว่า พลู เป็นชื่อของถั่วเลยค่ะ น่าน้อยใจแทนถั่วพู ที่มักจะมีคนเขียนชื่อผิดอยู่เสมอ.

รัตติกาล  ศรีอำไพ