ถั่วลันเตา

          ถั่วลันเตา เป็นคำที่มาจากภาษาจีนว่า ห่อหลั่นเตา หรือ ห่อหลั่นเต่า. ห่อหลั่น คือ ฮอลแลนด์. เตา หรือ เต่า แปลว่า ถั่ว.

          ภาษาไทยเรียกถั่วชนิดนี้ว่า ลันเตา โดยตัดคำเรียกในภาษาจีนให้สั้นลง แล้วเติมคำว่า ถั่ว เข้าข้างหน้าเป็น ถั่วลันเตา

          ลักษณะการตัดคำนี้เป็นการตัดคำผิดที่ เช่นเดียวกับที่คนอเมริกันตัดคำว่า แฮมเบอร์เกอร์. ผิดที่. แฮมเบอร์เกอร์ เป็นชื่ออาหารที่มาจากชื่อเมือง Hamburg (อ่านว่า ฮัม-บูร์ก) เมื่อนำมาใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เรียกชื่ออาหารว่า Hamburger (อ่านว่า แฮม-เบอร์-เก้อร์) และบางทีออกเสียงตัดคำเป็น burger (อ่านว่า เบอร์-เกอร์) เป็นการตัดคำผิดที่. ภายหลังมีการนำคำว่า เบอร์เกอร์ มาประกอบกับคำอื่นอีกเป็น ชีสเบอร์เกอร์. ฟิชเบอร์เกอร์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.