ทองคำ

          มนุษย์รู้จักทองคำนับพันปีมาแล้ว ทองคำเป็นความหมายแห่งความมั่งคั่ง ใคร ๆ ก็ต้องการมีไว้ในครอบครอง วันที่เขียนบทความนี้ (๒๑ ธันวาคม) ราคาของทองคำ ๙๖.๕ เปอร์เซ็นต์ ทองรูปพรรณ ราคาขายบาทละ ๑๓๒๐๐ ทองคำแท่ง ราคาขายบาทละ ๑๒๘๐๐ ดังนั้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใครจะซื้อทองเป็นของขวัญก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้มากหน่อย

          พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธิบายรายละเอียดของทองคำไว้ดังนี้ “ธาตุลําดับที่ ๗๙ สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง หลอมละลายที่ ๑๐๖๓ ํซ. เนื้ออ่อนมาก บุให้เป็นแผ่นจนมีความหนาน้อยกว่า ๐.๐๐๐๑ มิลลิเมตรได้ ใช้ทํารูปพรรณต่าง ๆ และทําเงินตรา ปัจจุบันกําหนดความบริสุทธิ์ของทองคําด้วยหน่วยกะรัต โดยกําหนดว่า ทองคํา ๒๔ กะรัตเป็นทองคําบริสุทธิ์ที่สุด โบราณกําหนดคุณภาพของเนื้อ ตั้งแต่เนื้อสี่ถึงเนื้อเก้า โดยตั้งพิกัดราคาตามเนื้อทอง เช่น ทองเนื้อหก คือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๖ บาท ทองเนื้อเก้า คือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๙ บาท. (ประกาศ ร. ๔) ทองเนื้อเก้านี้เป็นทองแท้เป็นทองบริสุทธิ์ เรียกว่า ทองธรรมชาติ ทองเนื้อแท้ ทองนพคุณ หรือบางทีเรียกว่า ทองชมพูนุท เช่นว่า ดังทองชมพูนุทเนื้อเก้า. (สังข์ทอง ตอนตีคลี). (อ. gold)”

          พจนานุกรมแร่และอัญมณี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ดังนี้ “แร่โลหะมีค่าที่เป็นธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ Au รูปผลึก อยู่ในระบบสามแกนเท่า สีเหลืองทอง ความแข็ง ๒.๕-๓ สามารถทุบเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นได้ ความถ่วงจำเพาะ ๑๕-๑๙ เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะสูงจึงหนักมาก ทองบริสุทธิ์มีความถ่วงจำเพาะ ๑๙.๓ วาวแบบโลหะ สีผงละเอียดเหมือนสีแร่ ละลายได้ในกรดกัดทองเท่านั้น มักเกิดผสมธาตุอื่น เช่น เงิน ทองแดง เหล็ก พบอยู่ในแหล่งสะสม หรือในสายแร่ แหล่งทองที่สำคัญ เช่น แหล่งโต๊ะโม๊ะ จังหวัดนราธิวาส แหล่งบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แหล่งกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งชาตรี จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมีการสำรวจพบแหล่งที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำสูงในหลายจังหวัด นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับมีค่า ใช้เป็นมาตรฐานแลกเปลี่ยนเงินตรา ใช้ในอุตสาหกรรม และอื่น ๆ เช่น ทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทันตกรรม”

สำรวย นักการเรียน