ทักษา

          คำว่า ทักษา เป็นคำที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ มาจากชื่อตำราโบราณว่า คัมภีร์มหาทักษาพยากรณ์ เป็นตำราเกี่ยวกับดวงดาวที่มีความสัมพันธ์กับดวงชะตาของคน ๘ ดวง คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี  พระราหู และพระศุกร์. ดาวทั้ง ๘ นี้ อยู่ประจำทิศทั้ง ๘ เรียงลำดับตามเข็มนาฬิกาตั้งแต่อีสานถึงอุดร.

          ตำรานี้ ใช้ในการตั้งชื่อ พยากรณ์ดวงชะตา การใช้สีเครื่องแต่งกาย. สีประจำดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ นี้ ตรงกับสีวัน คนเกิดวันจันทร์ สีเหลืองหรือสีขาวนวลเป็นสีประจำตัว พระอังคารซึ่งอยู่ทางขวาเป็นอายุ สีประจำวันอังคารคือสีชมพู ผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าต้องการให้อายุยืน จะใช้สีชมพูซึ่งเป็นสีของวันอังคาร พระอาทิตย์ซึ่งอยู่ทางซ้ายเป็นกาลกิณี   สีแดงซึ่งเป็นสีวันอาทิตย์จึงเป็นกาลกิณีของคนที่เกิดวันจันทร์. ตามหลักทักษาผู้ที่เกิดวันจันทร์จึงใช้สีใด ๆ ก็ได้ ยกเว้นสีแดง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.