ทัดดอกไม้

          บริเวณด้านข้างของศีรษะระหว่างหูกับขมับ เมื่อนำดอกไม้มาทัดหู กลีบของดอกไม้มักจะอยู่ชิดกับบริเวณนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ทัดดอกไม้” กะโหลกศีรษะบริเวณทัดดอกไม้ประกอบด้วยกระดูกแบน ๔ ชนิดบรรจบกันอยู่ เป็นส่วนที่บางมาก ผนังด้านในของทัดดอกไม้มีหลอดเลือดซึ่งแตกออกไปทางด้านหน้าและด้านหลังของศีรษะนำเลือดไปเลี้ยงเยื่อหุ้มสมอง ทัดดอกไม้จึงเป็นบริเวณอันตรายเพราะถ้ามีของแข็งกระทบหรือถูกตีอย่างรุนแรง กระดูกจะแตกทำให้หลอดเลือดฉีกขาด ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.