บรรทุก

          บรรทุก หมายความว่า บรรจุผู้คน สิ่งของหรือสิ่งอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือบนสัตว์พาหนะเพื่อขนไป เช่น รถโดยสารบรรทุกผู้คนไปทำงานทุกเช้า. รถสิบล้อบรรทุกข้าวสารหลายร้อยกระสอบไปที่ท่าเรือ. รถไฟบรรทุกผู้คนและสิ่งของต่าง ๆ ทั้งสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิงและในเวลาสงครามอาจบรรทุกทหารทั้งกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังสมรภูมิด้วย. เรือที่รับส่งผู้โดยสารไม่ควรบรรทุกคนมากเกินกำหนด ขบวนลาต่างบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมือง. คำว่า บรรทุก อาจใช้เป็นคำขยายได้ เช่น รถบรรทุก หมายถึง รถชนิดหนึ่งสำหรับใช้ขนสิ่งของ มีหลายขนาด เช่น รถบรรทุก ๖ ล้อ  รถบรรทุก ๑๐ ล้อ  รถบรรทุก ๑๘ ล้อ.

          คำว่า บรรทุก เมื่อใช้เป็นความเปรียบ หมายถึง ประดับไว้ ใส่ไว้ จนมากเกินไป เช่น ไปเที่ยวทะเลเธอจะแต่งตัวบรรทุกเพชรพลอยไปทำไมมากมาย

          คำว่า บรรทุก เป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมร บนฺทุก แปลว่า วางไว้ ทำให้วางไว้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.