ผักชี

            ผักชี เป็นชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิด ที่รู้จักกันในประเทศไทย ได้แก่ ผักชีลา ผักชีฝรั่ง ผักชีล้อม และผักชีลาว ผักชีที่รู้จักกันทั่วไปคือ ผักชีลา ต้นเล็กสูงประมาณ ๑-๒ คืบ ใบหยัก ๆ มีกลิ่นหอมฉุนมีดอกเล็ก ๆ สีขาว มีผลกลม เรียก เม็ดผักชี หรือลูกผักชี เมื่อผลแก่จะมีสีดำ แข็ง คล้ายเม็ดพริกไทย ใช้เป็นเครื่องเทศ ใบใช้โรยหน้าอาหาร หรือกินเป็นผัก รากใช้ผสมเป็นเครื่องปรุงกลิ่นอาหาร 

            ผักชีฝรั่ง มีใบยาวรี ขอบจัก กลิ่นฉุน มักใส่ต้มยำ ลาบ

            ผักชีล้อม มีขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ก้านใบกลวง ดอกเป็นกระจุกสีขาว ขึ้นในที่ชื้นแฉะ ผลกลมค่อนข้างยาวเรียกอ้นหรืออ้นอ้อ ภาษาถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานเรียกหนอกช้าง ใบใช้รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือกินกับลาบ 

            ผักชีลาว ใบเป็นเส้นฝอย ๆ ดอกเล็กเป็นช่อสีเหลือง ผลแก่แห้งรูปไข่ แบน เรียกเทียนตาตั๊กแตน ภาคเหนือและภาคอีสานใช้ใบใส่ในแกงอ่อมหรือใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก กินกับลาบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.