ผีกองกอย

          ผีกองกอยเป็นผีป่าพวกหนึ่ง ไม่มีใครเห็นตัว. แต่คำว่า กองกอย มีเสียงคล้ายคำว่า เก็งกอย ทำให้เดาว่าคงจะเป็นผีที่มีขาเดียว มีเท้าเดียว ไปไหนก็ต้องเขย่งไปเหมือนกับการเล่นของเด็กที่ร้องเล่นว่า “เขย่งเก็งกอยเห็นวัวกินอ้อยบ้างไหมจ๊ะ”. พระยาอนุมานราชธนเล่าไว้ว่า เมื่อผีกองกอยมาจะมีเสียงซู่ใหญ่ดังมาจากที่ไกลแล้วจะดังมากขึ้นจนมาถึงตัว. ถ้าคนตื่นอยู่และออกเสียงไล่ตะเพิดไป ผีกองกอยก็จะผ่านเลยไป เสียงซู่นั้นก็จะหายไป. แต่ถ้าคนนอนหลับ ผีกองกอยก็จะเข้ามาดูดเลือดตรงหัวแม่เท้า โดยที่ผู้ที่ถูกดูดเลือดจะไม่รู้สึกตัวเลย. ถ้าถูกดูดเลือดมาก ๆ ผู้นั้นอาจจะสิ้นชีวิตก็ได้ คนจึงกลัว. สันนิษฐานว่า ผีกองกอย ที่มาดูดเลือดคนที่นอนหลับในป่า น่าจะเป็นทากหรือสัตว์กินเลือดชนิดใดชนิดหนึ่ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.