พระนอนวัดโพธิ์

          พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยรัตนโกสินทร์ที่งดงามที่สุดในประเทศไทย มีขนาดใหญ่มาก องค์พระ ยาว ๔๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (อ่านว่า พฺระ-เชด-ตุ-พน-วิ-มน-มัง-คฺลา-ราม) ลักษณะองค์พระอยู่ในอิริยาบถสีหไสยา คือนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระวรกาย  พระกัจฉะ (รักแร้) หนุนพระเขนย พระหัตถ์ขวายกประคองพระเศียรให้ตั้งขึ้น  พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาปลายพระบาทเสมอกัน  พื้นฝ่าพระบาทจำหลักลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล ๑๐๘ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ฝีมือช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 

          พระนอนหรือพระพุทธไสยาสวัดโพธิ์  นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้จักพระพุทธไสยาสหรือพระนอนวัดโพธิ์ในนาม The Reclining Buddha  ซึ่งคนจีนเรียกว่า คุ้นฮุด หรือนิมิตแห่งความสงบสุข

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.