พฤหัสบดี

          พฤหัสบดี (อ่านว่า พะ-รึ -หัด-สะ -บอ-ดี) เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า พฤหสฺปติ (อ่านว่า พฺรึ-หัส-ปะ -ติ) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอน

          พฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคาร แต่มีสีแสด และใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธ. และเป็นชื่อเทพเรียกว่า พระพฤหัสบดี ตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่า พระพฤหัสบดีมีกายสีแสด มีกวางเป็นพาหนะ เป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรม ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของทวยเทพทั้งหลาย. ในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู

          คำว่า พฤหัสบดี ทั้งในคำว่า ดาวพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี และพระพฤหัสบดี อาจเรียกสั้นๆ แบบลำลองว่า พฤหัส เป็นดาวพฤหัส วันพฤหัส และพระพฤหัส

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.