พวงมาลัย และ พวงมาลา

พวงมาลัย คือ ดอกไม้ทั้งดอกหรือกลีบดอกไม้ที่นำมาร้อยเป็นพวงประดิดประดอยอย่างสวยงาม มักมีอุบะห้อย. ดอกไม้ที่นิยมใช้ เช่น ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง กลีบดอกไม้ที่นิยมใช้ เช่น กลีบกุหลาบ กลีบกล้วยไม้ กลีบบัว มีใบไม้ประกอบบ้างก็ได้ มีทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งที่ทำจากกระดาษหรือพลาสติก. ชาวพุทธนิยมใช้พวงมาลัยสำหรับบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนำไปไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์. พวงมาลัยที่ร้อยเป็นพวงสั้น ๆ มีหลายแบบ เช่น มาลัยข้อมือ มาลัยชายเดียว. ส่วนพวงยาว ๆ เป็นแบบสวมคอหรือเป็นมาลัยสองชาย มักใช้คล้องคอคู่บ่าวสาวหรือคนสำคัญในงานต่าง ๆ เช่น แขกบ้านแขกเมือง นักแสดง

ส่วน พวงมาลา คือ พวงดอกไม้ขนาดใหญ่ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี ใช้ในการเคารพพระศพของเชื้อพระวงศ์ ใช้พระราชทานเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ที่ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน หรือใช้สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ หรือพระบรมรูป เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒