ภาวะโลกร้อน

          “โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียว” ใครที่มีความคิดทำนองนี้ ขอได้โปรดเปลี่ยนความคิดเสียตั้งแต่อ่านบทความนี้จบ ดังนั้น เมื่อมีอะไรเกิดแก่โลกใบนี้ จำต้องรู้ไว้และช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อรักษาโลกของเราเอาไว้

          ภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสที่กล่าวถึงกันอยู่ ดังนั้น เราจึงควรรู้ว่า ภาวะโลกร้อนคืออะไร มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง และผลกระทบนั้นมีต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด

          ภาวะโลกร้อน คณะกรรมจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงานแห่งราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติแทนศัพท์ภาษาอังกฤษว่า global warming และให้คำอธิบายไว้ดังนี้

          “ภาวะที่โลกร้อนขึ้นเนื่องจากแก๊สเรือนกระจก ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน และแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ แก๊สเหล่านี้อยู่ในชั้นบรรยากาศโลก โดยที่สมบัติของแก๊สเหล่านี้ ไม่ยอมให้รังสีความร้อนจากพื้นผิวโลกส่งผ่านออกสู่อวกาศไปได้โดยง่าย จึงทำให้อุณหภูมิใกล้ ๆ ผิวโลกสูงขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก”

          ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน คือ ธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่กรีนแลนด์ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดการละลาย ธารน้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร ทำให้เกิดผลกระทบดังต่อไปนี้ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น น้ำเค็มทะลักเข้าสู่แหล่งน้ำจืด มีความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง มีน้ำท่วมมากขึ้นในฤดูน้ำหลาก ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน หาดโคลน มีการเปลี่ยนแปลง

          เมื่ออุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงตามมา ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับคือ มีพายุหมุนเขตร้อน คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และใต้ฝุ่นเกิดมากขึ้น และรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย

          แล้วคุณเปลี่ยนความคิดได้หรือยังว่า โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียว

สำรวย  นักการเรียน