มือ

          มือ ไม่บอกก็คงทราบใช่ไหมคะ ว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย นอกจากนี้ มือ ยังใช้เรียกสิ่งหรืออุปกรณ์บางชนิดที่มีรูปร่างอย่างมือและใช้จับแทนมือได้ เช่น มือกล มือหุ่นยนต์.  หรือเรียกผู้ร่วมเล่นการพนันบางอย่างหรือแชร์เป็นต้นว่า มือ เช่น คนหนึ่งจะเล่นกี่มือก็ได้.  หรือเรียกหนวดของไม้เลื้อยบางชนิดใช้เกาะสิ่งอื่นอย่างมือ เช่น มือตําลึง มือบวบ นอกจากนี้ มือ  ยังใช้เป็นคำลักษณนามบอกจำนวนนับ ๕ ลูก เป็น ๑ มือ (ใช้ในเวลานับผลไม้บางชนิด เช่น มะปราง มังคุด เงาะ).

          เมื่อคำว่า มือ ประกอบกับคำอื่นก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป เช่น มือกาว  ถ้าเป็นคำวิเศษณ์ จะหมายถึง ขี้ขโมย  แต่ถ้าใช้เป็นคำนาม จะหมายถึง ผู้ที่เก่งหรือชำนาญในทางล้วงกระเป๋า  ผู้ชำนาญในการหยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นติดมือไปเมื่อเจ้าของเผลอ  เรียกผู้รักษาประตูฟุตบอลที่รับลูกบอลได้แม่นยำโดยลูกไม่หลุดจากมืออย่างกับมือทากาวว่า ประตูมือกาว   มือขวา หมายถึง  ความสันทัด เช่น การรบพุ่งชิงชัยมันเป็นมือขวาของเขานี่ครับ  หรือหมายถึง ที่ใกล้ชิด ที่เก่งกล้าสามารถ ที่ไว้วางใจได้ เช่น สมุนมือขวา   มือขึ้น  หมายถึง  เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจการค้า เช่น เขากำลังมือขึ้นในทางการค้า  หรือหมายถึง  มีโชคดีในการพนัน เช่น เขากำลังมือขึ้นในการเล่นไพ่   มือดี  หมายถึง มีความชำนาญ มีความสามารถสูง เช่น เขาเป็นคนมือดีของกองปราบ มือตก  หมายถึง เสื่อมความสามารถลง เช่น หมู่นี้เล่นบิลเลียดมือตกไป เสื่อมความนิยม เช่น เขียนหนังสือมือตกไป เสียมากกว่าได้ในการเล่นการพนัน เช่น ตอนนี้เขาเล่นไพ่กำลังมือตก    มือเติบ  หมายถึง ใช้หรือจ่ายมากเกินสมควรหรือเกินจำเป็น   มือที่สาม  หมายถึง บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย  มือมืด หมายถึง  ผู้ที่ลอบทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือรู้เหลือเห็นว่าเป็นใคร

          แต่ถ้าเป็น มือถือสาก ปากถือศีล  ก็จะหมายถึง มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว รู้แล้ว ก็อย่าให้ใครมาว่าได้นะคะ.

         จินดารัตน์  โพธิ์นอก