มุ้ง

          มุ้ง หมายถึง เครื่องป้องกันยุงกัดเวลานอน ทำด้วยผ้าโปร่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีเพดาน และมีผ้ากั้นโดยรอบ. ต่อมามีการทำมุ้งแบบที่เป็นฝาครอบ เรียกว่า มุ้งประทุน มุ้งฝาชี หรือแขวนจากที่สูงเป็นรูปทรงจอมแห เรียกว่า  มุ้งกระโจม. นอกจากนี้ยังเรียกห้องที่กรุประตูหน้าต่างและช่องลมด้วยลวดตาละเอียดเพื่อกันยุงหรือแมลงว่า ห้องมุ้งลวด เรียกประตูและหน้าต่างที่กรุมุ้งลวดว่า ประตูมุ้งลวด หน้าต่างมุ้งลวด ด้วย

          ปัจจุบันมีการปลูกผักและไม้ดอกปลอดสารพิษด้วยวิธีการใช้ตาข่ายพลาสติกครอบโรงเรือนเพื่อกันแมลงศัตรูพืช มีลักษณะคล้ายมุ้ง เรียกว่า ปลูกผักกางมุ้ง

          คำว่า มุ้ง เมื่อใช้เป็นความเปรียบหมายถึง กลุ่มคนที่มีผู้ควบคุมกำกับครอบงำการปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่ผู้ควบคุมต้องการ มักเป็นกลุ่มย่อยอยู่ในพรรคการเมือง. และใช้เป็นสำนวน เปรียบห้องขังผู้ต้องหาในสถานีตำรวจ ว่าเป็น มุ้งสายบัว เพราะลูกกรงเหล็กมีลักษณะเป็นแกนยาวในแนวตั้งเหมือนลักษณะของสายบัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.