ยังมีต่อ

          เมื่อคราวที่แล้วเขียนเรื่อง ต่อ แต่เห็นว่ายังมีคำที่น่าสนใจอยู่อีกจึงอยากจะมาเล่าต่อว่า  ถ้าใช้คำว่า ต่อ ไปประกอบกับคำอื่น แล้วจะมีความหมายว่าอะไรบ้าง

          เริ่มที่คำ ต่อความยาวสาวความยืด  หมายถึง พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่องเกินสมควร ต่อตาม  หมายถึง พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทําความตกลงกัน  ต่อตี  หมายถึง  ตีประชันหน้าเข้าไป  ต่อเติม  หมายถึง  ขยายหรือเพิ่มให้มากหรือใหญ่ขึ้น เช่น ต่อเติมข้อความ ต่อเติมบ้าน  ต่อแต้ม  หมายถึง เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ทําเป็นรูปไม้สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ  ๒ ตอน มีแต้มตั้งแต่ ๑ ถึง ๖ หรือการเล่นไพ่ป๊อกฝรั่งระหว่าง ๒ หรือ ๔ คน โดยเรียงแต้มไพ่จากรูป ๗ แล้วต่อแต้มสูงขึ้นไปหรือต่อแต้มตํ่าลงมา (คำนี้บอกให้รู้ไว้แต่ไม่ได้แนะนำให้เล่น เดี๋ยวถูกกินแล้วจะมาต่อว่ากัน) 

          ต่อนัดต่อแนง ต่อนัดต่อแนม  หมายถึง ต่อราคาของเล็ก ๆ น้อย ๆ  หรือหมายถึง  เถียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รู้จักจบ  ต่อบุหรี่  หมายถึง  นำบุหรี่ของผู้อื่นที่ติดไฟแล้วมาจ่อกับบุหรี่ของตน แล้วดูด เพื่อให้บุหรี่ของตนติดไฟ(คำนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำตาม)  ต่อปาก  หมายถึง เล่าสืบกันมา  หรือ พูดยันกันเพื่อสอบสวนฝ่ายผิดฝ่ายถูก ต่อปากต่อคำ ต่อปากหลากคำ  หมายถึง เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ  ต่อล้อต่อเถียง  หมายถึง  โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน  ต่อว่า ต่อว่าต่อขาน  หมายถึง  ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทําให้ตนไม่พอใจ ว่ากล่าวเพราะไม่ทําตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้  ต่อหน้า ต่อหน้าต่อตา  หมายถึง  ซึ่งหน้า เฉพาะหน้า  ส่วน ต่ออายุ  หมายถึง ทําพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

          ถ้าเป็นสำนวนว่า ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก  จะหมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย สำนวนนี้บางทีใช้ว่า หน้าไหว้หลังหลอก.

 จินดารัตน์ โพธิ์นอก