ยังไงก็ไม่ถูก

          คำในภาษาไทยที่ให้ความหมายเหมือนกันมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็นคำที่มีความหมายว่า ไม่โดน ไม่ถูก หรือ ไม่ตรง ซึ่งคำเหล่านี้นำไปใช้ได้ในความหมายทั้งเชิงบวกและลบ คำเหล่านี้คือ

          เกือบ เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า จวน เจียน แทบ หวิด

          แคล้วคลาด เป็นคำกิริยา มีความหมายว่า รอดไป พ้นไป 

          จวน เป็นคำวิเศษณ์มีความหมายว่า เกือบ ใกล้ เช่น จวนถึง จวนตาย จวนได้

          เจียน เป็นคำวิเศษณ์มีความหมายว่า เกือบ เช่น เหนื่อยเจียนตาย

          เฉียด เป็นคำกิริยา มีความหมายว่า ผ่านไปในระยะกระชั้นชิด เมื่อใช้ในความหมายโดยปริยาย จะหมายความว่า จวนถูก เช่น เฉียดรางวัล หรือหมายความว่า เกือบ จวนเจียน เช่น เฉียดตาย

          แทบ เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า เกือบ จวนเจียน ใกล้ชิด

          หวิด เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า เฉียด จวนเจียน เกือบ เช่น หวิดถูกรถชน คำนี้บางทีก็ใช้ว่า หวุดหวิด

          ถึงแม้ว่าคำเหล่านี้จะมีความหมายที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กัน แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ในข้อความเดียวกัน เช่น เกือบตกน้ำ จะไม่ใช้ว่า แทบตกน้ำ ซึ่งหากนำมาใช้จะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป

          นอกจากนี้ยังมีคำ คลาด ซึ่งเป็นคำกิริยา มีความหมายว่า เคลื่อนจากที่หมาย เคลื่อนจากกําหนดเวลา นอกจากนี้ยังหมายถึง ไม่พบ ที่ใช้ในคําว่า คลาดกัน และ พลาด ซึ่งเป็นคำกิริยา มีความหมายว่า ไม่ตรงที่หมาย เช่น เพลี่ยงไป เลี่ยงไป หรือไถลไป เช่น ยิงพลาด เหยียบบันไดพลาด

          หากพบกับคำเหล่านี้เข้า ยังไง ๆ ก็ไม่ถูกหรือไม่โดนแน่

   พัชนะ  บุญประดิษฐ์