ยั้ง

คำว่า ยั้ง หมายถึง คงอยู่ เช่น โคลงชื่อสยามานุสสติ บทที่ ๔ สองบาทแรก มีว่า

“หากสยามยังอยู่ยั้ง     ยืนยง

เราก็เหมือนอยู่คง           ชีพด้วย”

หมายความว่า หากประเทศสยามยังคงอยู่ได้อย่างมั่นคง เรา คือชาวสยามทั้งหลาย ก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกัน.

คำว่า ยั้ง หมายความว่า หยุดพักชั่วคราว ไม่เคลื่อนต่อไป เช่น ทัพไทยยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์. หมายถึง หยุด ทำให้ไม่เคลื่อนต่อไป เช่น ฉันยั้งตัวไม่ทัน เลยหกล้ม,  คำว่า ยั้ง ที่หมายถึงหยุด ไม่ต้องมีกรรมก็ได้ เช่น อาหารอร่อยมาก ผมเลยกินไม่ยั้ง อาจใช้ซ้อนกับคำว่า คิด เป็น ยั้งคิด หมายถึง หยุดคิด เช่น เขาก่อคดีร้ายแรง เพราะขาดสติยั้งคิด.

เมื่อเพิ่มพยางค์คำว่า ยั้ง เป็น ยับยั้ง หมายถึง หยุดรอ ไม่ดำเนินต่อ เช่น กองทัพยับยั้งอยู่นอกเมือง รอจังหวะเข้าตีเมือง. หรือหมายถึง ทำให้หยุด ทำให้ไม่ดำเนินต่อ เช่น คณบดียับยั้งใบลาออกของเขาไว้.

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒