ยางหัว

         คำว่า ยางหัว ประกอบด้วยคำว่า ยาง กับคำว่า หัว.  คำว่า ยาง เมื่อใช้แก่พืชผักผลไม้ หมายถึง ของเหลวที่มีอยู่ในต้นไม้ ใบไม้ หรือ ผลไม้บางชนิด มีลักษณะเหนียว อาจมีสีขาวใสหรือสีขาวขุ่นเหมือนน้ำนม เช่น ยางพารา ยางบอน ยางมะม่วง ยางมะละกอ. หรืออาจใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ยางมะตอย ยางคางคก. ยางคางคก หมายถึง เมือกสีขาวคล้ายน้ำนมที่คางคกขับจากต่อมพิษที่อยู่เหนือตา  คนส่วนใหญ่รังเกียจคางคก เนื่องจากมีรูปร่างอัปลักษณ์ และธรรมชาติของคางคกจะนั่งชูคอ  จึงนำมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่ผู้พูดรู้สึกดูถูกว่าเป็นคนต่ำช้าและไม่เจียมตัว ว่า สัญชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก

          นอกจากนี้ยังมีสำนวนว่า เลือดตกยางออกยาง  ในที่นี้ หมายถึง เลือด และมีสำนวนว่า เอายางหัวออก หมายความว่า ตีศีรษะจนเลือดออก เช่น ลูกไม่รักดี หนีเที่ยวทุกคืน สั่งสอนตั้งหลายหนแล้วไม่รู้จักจำ ต้องเอายางหัวออกเสียบ้างจะได้รู้สึกสำนึกตัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.