ยุ

          คำว่า ยุ หมายถึง เร้า หนุน หรือกระตุ้นให้ทำ เช่น เขายุหลานให้สมัครสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ. เด็กยุหมาให้กัดกัน. เด็กคนนี้ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ.

          เมื่อคำว่า ยุ ประกอบกับคำอื่นจะมีความหมายต่าง ๆ กันไป เช่น ยุยง หมายถึง หนุนให้แรงขึ้น ยุในทางร้าย เช่น เขากล้าแข็งข้อกับเจ้านายเพราะมีคนยุยง. ยุแหย่ หมายถึง ยุให้แตกกัน เช่น พี่น้องต้องทะเลาะกันเพราะมีคนยุแหย่.

          คำว่า ยุ อาจพูดเติมเสริมสร้อยเป็น ยุแยงตะแคงรั่ว หรือใช้ในสำนวนว่า ยุให้รำ ตำให้รั่ว มีความหมายอย่างเดียวกับ ยุแหย่ คือหมายถึง ยุให้แตกกัน เช่น พี่น้องต้องทะเลาะกันเพราะมีคนยุแยงตะแคงรั่ว. หรือ พี่น้องต้องทะเลาะกันเพราะมีคนยุให้รำตำให้รั่ว.

          นอกจากนั้น คำว่า ยุ ยังปรากฏในสำนวนเปรียบเทียบ บ่างช่างยุ ใช้เรียกคนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.