รถกระบะ–รถพิกอัป

          “คำว่า รถกระบะ กับ รถปิ๊กอั๊บ (เขียนตามเสียงพูด) สะกดอย่างไร” เป็นปัญหาที่มีผู้สอบถามมาที่ราชบัณฑิตยสถานบ่อยครั้ง  “รถกระบะ” เป็นคำที่สะกดถูกต้อง สาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะเขียนเป็น รถกะบะ หรือ รถกระบะ ก็คงจะเนื่องมาจากได้ยินคนทั่วไปออกเสียงว่า [ลด–กะ–บะ]  ส่วน “รถปิ๊กอั๊บ” นั้น ถ้าถอดตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน จะต้องเขียนว่า “รถพิกอัป”  เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้สอบถามเกี่ยวกับชื่อรถทั้ง ๒ ประเภทว่าเหมือนกันหรือไม่ และใช้คำไหนจึงจะถูกต้อง

          ความหมายของคำว่า “รถกระบะ” อยู่ที่คำว่า “กระบะ” ในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ ชื่อรถชนิดหนึ่งใช้บรรทุกสิ่งของ ทำตัวถังเป็นรูปอย่างกระบะ เรียกว่า รถกระบะ” ส่วนคำว่า “รถพิกอัป” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า pickup truck พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้บทนิยาม รถพิกอัป ว่า รถยนต์ที่ส่วนหน้าเป็นห้องสำหรับโดยสาร ส่วนหลังเป็นกระบะสำหรับบรรทุกของและสามารถเปิดท้ายได้  เมื่อพิจารณาความหมายของคำทั้งสองแล้ว ก็น่าจะสรุปได้ว่า รถกระบะ กับ รถพิกอัป เป็นรถยนต์ประเภทเดียวกัน ดังนั้น รถกระบะ กับ รถพิกอัป จึงใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม ราชบัณฑิตยสถานมีหลักปฏิบัติข้อหนึ่งว่า ศัพท์ต่างประเทศใดที่ใช้คำไทยแทนได้ ก็ควรจะใช้คำไทยก่อน ในที่นี้ คำว่า รถกระบะ ก็สามารถใช้สื่อสารให้เข้าใจได้ ในกรณีของคำว่า รถพิกอัป มีผู้สงสัยว่า เหตุใดจึงไม่เขียนเป็น รถปิ๊กอั๊ป ตามที่คนทั่วไปนิยมออกเสียง อันที่จริง มีคำภาษาต่างประเทศหลายคำที่มี p เป็นพยัญชนะต้น และในภาษาไทยนิยมออกเสียงเป็น ป คำเหล่านี้ถือเป็นคำยืมในภาษาไทย และเก็บในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แล้ว เช่น ปั๊ม (pump) ปาล์ม (palm) ปิกนิก (picnic) ปิงปอง (ping–pong) ปิโตรเลียม (petroleum) เปอร์เซ็นต์ (percent) โป๊กเกอร์ (poker) โปโล (polo) โปสต์การ์ด (postcard) และอาจมีการพิจารณาเก็บคำว่า รถปิ๊กอั๊ป เพิ่มก็เป็นได้หากคนในสังคมยอมรับใช้จน “ติด” แต่ในขณะนี้ก็คงต้องเขียนเป็น รถพิกอัป ซึ่งถอดตามหลักเกณฑ์ไปก่อน

    แสงจันทร์  แสนสุภา