รับเสด็จ


เด็ก :
   คุณครูครับ  ฟ้าชายจะเสด็จมาแจกปริญญาให้พี่ ๆ เราไปถวายการต้อนรับกันนะครับ

ครู :
   เธอเรียนราชาศัพท์มาแล้วทำไมไม่จำ  มาพูดผิดได้หรือ เดี๋ยวครูหักคะแนนหมดเลยนะ

เด็ก :
  ขอโทษครับคุณครู   ขอผมพูดใหม่นะครับ   เอ้อ…  เวลาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้พวกพี่ ๆ ที่จบปริญญา   คุณครูจะไปเฝ้ารับเสด็จไหมครับ

ครู :
    พูดถูกแล้ว  ดีมาก  ครูต้องไปรับเสด็จแน่นอนจ้ะ   เธอเป็นคนไทย  ต้องหัดพูดราชาศัพท์ให้ถูกต้องนะ เผื่อมีรับสั่งถามอะไรจะได้กราบบังคมทูลได้ถูกต้อง

เด็ก :
   ครับ

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.